Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în anul 1650. A fost de neam georgian (ivirean) sau caucazian. După ieşirea din robia turcă, a învăţat caligrafia, pictura, sculptura şi limbile greacă, arabă, turcă. Este adus în Ţara Româ­nească în jurul anului 1690, de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Ajunge condu­că­torul tipografiei de la Bucureşti în 1691. În anul 1696 este numit egumen al Mănăstirii Snagov. Aici va întemeia o nouă tipografie. În anul 1705, este ales episcop al Râmnicului, iar în 1708 devine mitropolit al Ţării Româneşti. A tipărit 30 de cărţi în limba greacă, 22 în română, una în slavonă, 6 slavo-române, 2 greco – arabe, una greco-română şi una greco-slavo-română, în total 63 de cărţi. Ele au fost tipărite la Bucureşti, Snagov, Râmnic şi Târgovişte. Didahiile (28 de predici rostite în cursul arhipăstoririi sale la diferite sărbători) l-au făcut să fie considerat cărturarul care a vorbit cea mai frumoasă limbă română dintre cărturarii epocii sale. Acuzat că ar fi avut legături cu austriecii şi că ar fi uneltit împotriva lui Nicolae Mavrocordat şi a turcilor, a fost arestat. Patriarhul ecumenic l-a caterisit şi a fost condamnat la exil în Muntele Sinai. Turcii care îl duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungia, un afluent al Mariţei, lângă Adrianopol.Propunerea canonizării mitropolitului Antim Ivireanul a fost făcută în şedinţele Sfântului Sinod din 23-25 mai 1916. Sentinţa de caterisire a fost ridicată în vremea patriarhului ecumenic Athenagoras, pe 8 martie 1966. Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinţilor pe 21 iunie 1992.