Nivelul maxim al venitului minim de incluziune va creşte de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent, în cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social), şi de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent în cazul persoanelor vârstnice, potrivit unei Ordonanţe de urgenţă adoptate vinerea trecută de Guvern, conform Agerpres. Totodată se va majora şi venitul minim de incluziune în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocaţie pentru susţinerea familiei), de la 600 lei/adult echivalent la 700 lei/adult echivalent. „Guvernul a aprobat, printr-o ordonanţă de urgenţă, modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016, prin care se implementează reforma privind venitul minim de incluziune (VMI), la care Guvernul s-a angajat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Obiectivul acestei reforme, cu termen de implementare până la data de 30 iunie 2025, este de a îmbunătăţi asistenţa socială şi de a reduce sărăcia în rândul celor mai vulnerabile persoane, reducând, în acelaşi timp, sarcinile administrative pentru Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru administraţiile publice locale şi pentru beneficiari”, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii. Printre noile reglementări se numără constituirea VMI din două componente, prin consolidarea venitului minim garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei, de sprijin financiar acordat de stat pentru asigurarea unui nivel de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure care nu au resursele necesare pentru asigurarea acestuia, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie. De asemenea, a fost eliminată raportarea la indicatorul social de referinţă, prin menţinerea unor valori nominale exprimate în lei, având în vedere că nu toate beneficiile de asistenţă socială acordate sunt raportate la acesta. Pe de altă parte, a fost introdusă o categorie de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete ale familiei/persoanei singure, respectiv sumele acordate pentru activitatea prestatorului casnic, în condiţiile Legii nr.111/2022, şi au fost admise în program persoanele vârstnice fără venituri şi fără susţinători legali, care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidenţiale, asigurându-li-se accesul la servicii medicale adecvate, fără plata contribuţiei. Ordonanţa a majorat şi nivelul veniturilor din muncă deductibile din venitul total al familiei de la maximum 400 lei la 500 lei.