V. Stoica

Primăria Ploiești a lansat procedura de achiziție a lucrărilor de extindere a capacității de cazare în căminul de bătrâni de pe strada Cosminele nr. 11A, la finalul căreia va crește numărul posibililor beneficiari de la 24 de locuri la 64 de locuri. Spațiul actualului imobil ar urma să fie extins cu încă 20 de camere a câte două locuri, în conformitate cu cerințele speciale pentru persoanele cu dificultăți locomotorii, având în vedere că majoritatea beneficiarilor au probleme de deplasare.
Căminul de bătrâni de pe strada Cosminele a fost construit în urmă cu aproape șase ani- în zona fostei unități militare – și asigură servicii de găzduire, îngrijire personală, asistență medicală, recuperare/reabilitare funcțională, socializare, integrare/reintegrare socială și/sau familială, persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, aflate în situație de vulnerabilitate socială.
Pentru a beneficia de serviciile căminului de bătrâni, persoana solicitantă trebuie să se încadreze în următoarele situații: să aibă domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidențial; să aibă vârsta de pensionare stabilită de lege; nu are familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. În cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul căminului doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire; nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.
În luna ianuarie 2022, consilierii locali au aprobat costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în căminul de bătrâni pe anul 2022, în cuantum de 7229 lei, precum și contribuţia lunară de întreţinere a unei persoane vârstnice îngrijită în căminul de bătrâni, astfel: pentru persoane independente – 2.200 lei/beneficiar; pentru persoane semidependente – 2.300 lei/beneficiar; pentru persoane depedente – 2.500 lei/beneficiar. Modalitatea de plată a contribuţiei lunare de întreţinere a fost stabilită tot prin hotărâre a consilierilor locali ploieșteni. Astfel, persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor oferite de către căminul de bătrâni, care dispun de venituri proprii, datorează o contribuţie lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția stabilită. Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în căminul de bătrâni, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Însă, dacă persoana vârstnică nu are venituri, susţinătorii legali pot acoperi integral din venituri proprii contribuţia lunară. Persoanele în vârstă care nu au venituri și nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere aceasta fiind asigurată din bugetul local.