N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Prahova, la nivelul instituției au fost înregistrate un număr de 24.753 de declarații unice aferente anului 2022, ceva mai puține față de cele aferente anului trecut, când au fost înregistrate 28.853 de astfel de documente.
Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice a fost data de 25 mai 2022, inclusiv. Potrivit Codului fiscal, contribuabilii care în cursul anului realizează venituri dintre cele prevăzute la anumite articole ale acestui act normativ, cu excepția celor pentru care s-a efectuat reținerea la sursă a impozitului pe venit, impozitul fiind final, au avut obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice prin care se declară venitul estimat a se realiza în anul în curs, chiar dacă în anul precedent s-au înregistrat pierderi, precum și impozitul pe venit datorat estimat pentru anul în curs.
Conform datelor primite de la AJFP Prahova, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, sunt următoarele: venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură. ” În sensul prevederilor art. 122 din Codul fiscal, contribuabilii care realizează venituri din cele prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c), d), f) și i) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 116 alin. (1), pentru care impozitarea nu se efectuează prin reținere la sursă, au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul legal prevăzut de lege prin care declară veniturile nete anuale impozabile realizate în anul fiscal precedent, precum și impozitul anual calculat și datorat, indiferent dacă veniturile sunt realizate individual sau într-o formă de asociere care nu dă naștere unei persoane juridice.
Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. I) au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri din străinătate impozabile în România au obligația să le declare în România și depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul legal de depunere al acesteia ”, se arată în datele primite de la AJFP Prahova.
Întrebați ce prevăd normativele legale în situația în care nu toți contribuabilii prahoveni s-au conformat, adică nu au depus declarația unică până la data de 25 mai a.c, reprezentanții instituției menționate ne-au precizat: ”Referitor la contribuabilii care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit, vă comunicăm faptul că în perioada următoare vor fi notificați în vederea conformării voluntare.
În situația neconformării voluntare, se va proceda la impunerea din oficiu și aplicarea de sancțiuni, în conformitate cu prevederile legale”. De precizat că, în cazul persoanelor fizice , nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit, precum și a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, așa cum prevede Codul de procedură fiscală.