Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îşi exprimă îngrijorarea faţă de perturbările înregistrate pe piaţa combustibililor şi majorarea necontrolată a tarifelor de transport şi operaţiunilor portuare, solicitând autorităţilor măsuri de protejare şi de ajutorare a fermierilor şi întreprinderilor agroalimentare din România, potrivit Agerpres. „Din cauza proximităţii faţă de zona de conflict, ţara noastră este grav afectată de creşterea abruptă a cererii de motorină, deoarece aceasta este achiziţionată cu predilecţie de pe teritoriul României, pentru a fi oferită sub formă de ajutor poporului ucrainean, din fonduri de asistenţă financiară externă. De asemenea, în afara cantităţilor mari de motorină contractate direct la rafinărie, sunt angajate servicii de livrare a cisternelor din Constanţa până în interiorul Ucrainei, în apropierea graniţei româneşti, la tarife de 29 lei/km, comparativ cu tarifele practicate în mod curent în România, de circa 4 – 5 lei/km, la care se adaugă costuri de asigurare foarte ridicate aferente acestor transporturi, având ca efect distorsionarea pieţei asigurărilor. Deoarece în România începe campania de recoltat, lucrarea agricolă cu cel mai mare consum specific de combustibil (care implică combine, remorci tehnologice, transport, etc.), ne apropiem cu paşi repezi de o ruptură pe lanţul de aprovizionare cu motorină şi de costuri fără precedent, care riscă să compromită sezonul de recoltat pentru producţia autohtonă de cereale şi de rapiţă”, susţin reprezentaţii organizaţiei într-o scrisoare deschisă transmisă autorităţilor. Aceştia afirmă că România este afectată de astfel de distorsiuni de piaţă, prin presiunea pe cererea locală, solicitând măsuri urgente din partea autorităţilor de la Bucureşti şi de la Bruxelles pentru protejarea fermierilor. „Menţionăm aici, încă o dată, solidaritatea noastră deplină cu poporul ucrainean greu încercat, dar totodată tragem un semnal de alarmă în condiţiile în care Ucraina este sprijinită cu ajutoare financiare externe, dar prin furnizori români de produse şi servicii! România este ţara exclusiv afectată de astfel de distorsiuni de piaţă, prin presiunea pe cererea locală, de aceea somăm autorităţile de la Bucureşti şi de la Bruxelles să ia urgent măsuri de protejare şi de ajutorare a fermierilor şi întreprinderilor agroalimentare din ţara noastră! Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare a cerut în mod repetat, după declanşarea crizei din Ucraina, măsuri care să atenueze repercusiunile grave la nivelul producătorilor agricoli ale escaladării fără precedent a cheltuielilor cu energia, combustibilii şi îngrăşămintele. La toate acestea se adaugă acum tensionarea extremă a pieţei în condiţiile descrise mai sus „, au mai transmis reprezentanţii AAC. Aceştia consideră că se impune de urgenţă asigurarea, prin măsuri administrative, a necesarului intern şi a aprovizionării ritmice a pieţei autohtone cu combustibil, pentru a se evita rupturile de stoc, precum şi controlul creşterii preţurilor la combustibili sau chiar plafonarea acestora în circumstanţele excepţionale pe care le traversăm.
De asemenea, AAC solicită măsuri de stopare a erodării preţurilor interne la producător ale produsele agricole, în condiţiile blocajelor logistice curente, ale posibilităţilor limitate de a transporta marfa dinspre punctele de producţie către noduri logistice, puncte de consum sau porturi, şi a prezenţei volumelor suplimentare de marfă din Ucraina aflate în tranzit.
Cele 4 organizaţii profesionale din agricultură, industrie alimentară şi servicii conexe, reunite informal în Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, însumează aproximativ 3.500 de fermieri care lucrează o suprafaţă totală de 2,5 milioane ha, la care se adaugă 1,5 milioane ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianţa cuprinde totodată şi membri care activează în industria alimentară şi cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajaţi de 15,95% din totalul sectorului agroalimentar românesc.)