În Sinaxar, acesta este pomenit drept „tată al sărmanilor, apărător al văduvelor şi izbăvitor al celor năpăstuiţi”.