Anunț de presă

Câmpina, 21/01/2022

Privind începerea proiectului

„Crearea unei noi unitati de productie lentile oftalmice in cadrul Optic Partner SRL”

  1. Număr referință: Cod SMIS 137983, contract de finanțare nr. 7440/21.12.2021
  2. Finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
  3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
  5. Alte informații: Optic Partner S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare cu titlul ”Crearea unei noi unitati de productie lentile oftalmice in cadrul Optic Partner SRL” ce se va implementa in Municipiul Câmpina, Strada Nicolae Bălcescu, nr.41A, corpurile C2, C3, C4, județ Prahova la noul punct de lucru al firmei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei pe piața regională și națională prin extinderea și diversificarea capacității de producție, și va fi îndeplinit prin: Crearea unei noi unități de producție lentile oftalmice ca urmare a achiziționării unei noi linii de producție automatizate, investiție ce se încadrează in domeniul identificat prin clasa CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice.

Rezultatele proiectului vor consta în:

  • Realizarea unei investiții inițiale în domeniul producției de lentile optice medicale;
  • Achiziționarea a 4 stâlpi mobili de iluminat solar complet echipați cu ajutorul cărora se va asigura iluminatul în spațiul de producție;
  • 2 noi locuri de muncă

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 9.533.049,74 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 8.010.966,16 lei, unde 4.088.407,74 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 72.483,72 lei reprezintă finanțare din bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv între data de 01.04.2020 și data de 31.03.2023.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la OPTIC PARTNER SRL, cu sediul în : Municipiul Constanța, Str. Theodor Burada nr. 38A, Birou nr.5, Et.1, județul Constanța,

cod postal 900271, România, telefon: 0722358137,

e-mail: alexandru.constantin@opticpartner.ro , persoana de contact: Marius Pricopie