„Ziua nu este cu adevărat zi dacă nu ai amintirea stelelor, iar noaptea nu este cu adevărat noapte dacă nu-ţi aminteşti soarele.”
Vladimir Ghika