Această sfântă a fost din cetatea Iconiei, născută fiind de Teoclia, de bun neam și slăvită. A învățat cuvântul credinței de la marele Pavel Apostolul, când acesta învăța în casa lui Onisifor. Iar sfânta când a venit la credință era de optsprezece ani, logodită fiind cu Tamir. Și nebagând seama focul în care s-a aruncat, nici de logodnic, a urmat lui Pavel. Iar dupa aceea mergând la Antiohia, a fost dată la fiare sălbatice de Alexandru, și la tauri ca să o împungă și să o sfărâme; și izbăvindu-se de toate cu darul lui Dumnezeu, și propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus Hristos și trăgând pe mulți către credința în Hristos, s-a dus la patria sa, unde petrecând cu singuratate într-un munte, ce se zice vechea Selevchie și facând multe puteri de minuni, a părăsit viata, despicându-se o piatră și primind-o. Iar toată vremea vieții sale a fost nouăzeci de ani.