Inspectoratul de Poliţie Județean Prahova anunţă că organizează concurs, cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea „Ordine Publică”, prin încadrare directă din sursă externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului, în localităţile: Chiojdeanca, Filipeștii de Târg, Măgureni, Bărcănești, Târgșoru Vechi, Provița de Jos, Mănești, Poienarii Burchii, Șoimari, Râfov, Drajna, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești şi Fântânele. Potrivit unui comunicat de presă al poliţiei prahovene, pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc mai multe condiţii, printre care se numără: să aibă capacitate deplină de exerciţiu;să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară; să dețină permis de conducere, categoria ”B”.
„Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute. Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (…), online la adresa de e-mail sursaexterna@ph.politiaromana.ro. Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare”, se mai preciză în documentul de presă al IPJ Prahova.