Societatea care ar fi trebuit sã producã arme la standarde NATO nu s-a mai constituit!

 

Nicoleta Dumitrescu

Pe 27 iulie a.c., actualul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, anunța că au fost eliberați din funcție administratorii speciali pentru privatizare de la trei companii de stat, una dintre acestea fiind Uzina Mecanică Plopeni. A făcut public inclusiv salariul de la stat al acestuia, care era de 10.476 de lei pe lună, dar și faptul că Uzina Mecanică Plopeni are datorii la stat de peste 85 de milioane de lei și înregistrează pierderi an de an. ”Nu-i așa că v-ar plăcea și vouă să tot acumulați datorii și apoi să le tot ștergeți? O companie privată nu o să beneficieze niciodată de un asemenea tratament „special” din partea statului. În Ministerul Economiei reforma a început. Nu sunt nici primele sinecuri pe care le desființăm și nici ultimele. Mai închidem niște sinecuri din statul român. În 2002 a apărut o nouă categorie de sinecuri. Statul a inventat o nouă categorie de administrator al unei societăți: administratorul „special” pentru privatizare. În teorie, această funcție trebuia să aibă grijă de aceste companii și să le pregătească pentru privatizare. În practică, niște oameni și-au luat bani în fiecare lună, nefăcând aproape nimic timp de ani de zile. De ce nu au făcut nimic? Pentru că ei au salariu atât timp cât nu se privatizează compania. Deci, de ce s-ar fi grăbit?”, a mai menționat ministrul Claudiu Năsui. Dând timpul în urmă, în anul 2019, ministrul Economiei din acea vreme, Niculae Bădălău, anunța că industria de apărare românească va fabrica o nouă armă de asalt, de ultimă generaţie, în Prahova, la UM Plopeni, în colaborare cu compania italiană Beretta. Cum demararea producției era preconizată chiar din toamna aceluiași an, pe data de 10 iunie 2019, chiar la sediul Ministerului Economiei, în cadrul unei cermonii speciale, a fost semnat și memorandumul de înțelegere între Beretta Holding și Uzina Mecanică Plopeni SA, filială a Companiei Naționale Romarm SA. Tot atunci se anunțase și faptul că partenerul italian alesese uzina din Prahova, intenția fiind ca statul român și compania Beretta să creeze o nouă societate, în care țara noastră să dețină cel mai mare procent. Fabrica urma să aibă sediul la UM Plopeni, aici fiind preconizate să fie realizate arme la standarde NATO, care să fie valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. Numai că, despre acest proiect de atunci nu s-a mai auzit nimic, și există și o explicație: până în prezent această societate nu a fost constituită, iar informația am primit-o, în mod oficial, la solicitarea ziarului Prahova, de la Ministerul Economiei.

 

”În iunie 2019, Ministerul Economiei a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere în vederea constituirii unei societăți cu capital mixt între S.C. Uzina Mecanică Plopeni SA și Beretta Holding S.P.A, din Italia. Noua companie, conform prevederilor legii române, urma să fie o societate pe acțiuni având ca obiect principal de activitate fabricarea armamentului și muniției cod CAEN 2540, prin care statul român, prin Uzina Mecanică Plopeni, să dețină 80%, restul de 20 % aparținând Beretta Holding S.P.A. Prin transfer tehnologic pentru arma de asalt ARX 160, noua societate putea avea un produs modern deja calificat cerințelor NATO. Menționăm că până în prezent această nouă societate nu a fost constituită”, a fost răspunsul primit de la Ministerul Economiei, după ce am solicitat detalii atât despre societatea care ar fi trebuit să se înființeze la UM Plopeni, în baza memorandumului încheiat cu compania italiană în anul 2019, cât și despre soarta uneia dintre cele mai cunoscute uzine prahovene, care pe vremuri era cât un oraș, din punct de vedere al numărului angajaţilor. Legat de situația financiară a UM Plopeni, răspunsul Ministerului Economiei a fost următorul: ”Industria națională de apărare este o industrie strategică atât în ceea ce privește securitatea națională, cât și pentru economia românescă. Uzina Mecanică Plopeni S.A este un operator economic cu tradiție și experiență în fabricarea muniției de artilerie având ca principal obiect de activitate fabricarea armamentului și muniției cod CAEN 2540. Pentru capacitățile de producție pentru apărare, Uzina Mecanică Plopeni SA deține Autorizația nr.13/17.05.2018, emisă de către Ministerul Economiei în temeiul art.6, alin. (5), lit.m1) din Legea nr.232/2016 privind Industria de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu un capital social de 57.202.905 lei, împărţit în 22.881.162 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Pentru anul 2021, Uzina Mecanică Plopeni S.A are contracte și comenzi onorate până la data de 31.07.2021, în valoare de 23.390 mii de lei. Pierderea contabilă estimată la 31.07.2021 are o evoluție descendentă față de anul 2020, de la 3.293 mii lei, la 940 mii de lei. Având în vedere pierderea înregistrată de societate, aceasta este determinată în principal de costurile pe care aceasta le înregistrează cu activele neutilizate în valoare de 1.991 mii lei anual (cheltuieli cu pază, reparații și întreținere, impozite, cheltuieli cu depozitul RM Găvănel). Societatea înregistra la bugetul de stat, la 12.07.2021, datorii de 61.691 mii lei, din care: debite în valoare de 35.167 de mii lei; accesorii (dobânzi și penalități) de 26.523 mii lei, ceea ce reprezintă 43% din totalul datoriilor. Creșterea semnificativă a datoriilor către bugetul de stat este determinată de înregistrarea în evidența contabilă a accesoriilor (dobânzi și penalități) aferente acestora, care reprezintă o medie anuală de 3.200 mii de lei pentru perioada 2014 – 2019. Pentru anul 2020, accesoriile (dobânzi și penalități) au reprezentat 4.158 mii de lei”.

Unitate de mari proporții în anii 80, uzina a trecut prin ample procese de restructurare și reorganizare

În ceea ce privește numărul angajaților, în condițiile în care, în vremurile bune, aici lucrau în trei schimburi 15.000 de persoane , chiar și mai mult, potrivit reprezentanților Ministerului Economiei, în prezent lucrează numai 304 salariați. ”Concepută ca o unitate de mari proporții în anii ’80, Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. a trecut prin ample procese de restructurare și reorganizare, vizând menținerea obiectului de activitate urmare a restrângerii activității de producție în cadrul societății. Societatea are în administrare o suprafață de 172 hectare, pentru care înregistrează cheltuieli cu taxele și impozite locale de 472. 000 lei/anual și 3.600.000 lei paza/anual. De la începutul activității și până în prezent, Uzina Mecanică Plopeni SA a asimilat și fabricat o gamă diversificată de muniție de artilerie cal.23-152 mm destinată satisfacerii cerințelor forțelor Sistemului Național de Apărare și ale beneficiarilor externi. Activitatea de producție în cadrul capacităților de producție pentru apărare se desfășoară conform contractelor încheiate de către societate, avându-se în vedere extinderea gamei de produse militare pe care societatea urmează să le livreze Ministerului Apărarii Naționale la fabricarea de elemente de muniţii pentru contractele derulate atât prin intermediul CN ROMARM SA cu partenerii externi cât și executarea de elemente de muniție pentru filialele C.N.Romarm S.A.”, se mai arată în răspunsul primit de la minister. Totodată, subliniinu-se faptul că în cadrul programului de cercetare-proiectare-fabricație aprobat au fost demarate procedurile de asimilare în fabricație a unor produse speciale destinate industriei de apărare care să respecte standardele NATO și care să fie în concordanță cu normele europene specifice domeniului militar, am primit detalii și despre investițiile ce au avut loc în uzină. Concret, în cadrul strategiei de dezvoltare a societății, obiectivele prioritare sunt considerate a fi următoarele: modernizarea şi/sau retehnologizarea capacităţilor de producţie pentru apărare prin achiziția de investiții necesare fabricării produselor militare prin: prelucrare prin așchiere pe strunguri cu comandă numerică CNC, ce asigură obținerea unor piese de mare precizie prin strunjire, găurire,filetare și frezare pe axa de rotație, excentrice și laterale, rectificări cilindrice/conice, rectificări plane, rabotare, prelucrare corpi forjați etc. Astfel, s-a menționat că, prin programele de investiții ale societății, au fost achiziționate și o serie de utilaje performante, precum: strunguri tip CNC, prese hidraulice, mașină de măsurat în coordonate 3D, echipamente și sisteme pentru determinarea parametrilor balistici la produse militare, cuptor electric cu atmosfera controlată 1200 grade C, standuri pentru verificat produse militare la vibrații și trepidații etc. De asemenea, s-a mai menționat faptul că societatea a demarat un program amplu privind dezvoltarea activității de cercetare aplicativă, dezvoltare industrială și transfer tehnologic în următoarele domenii: realizarea de produse forjate, matrițate, extrudate, laminate; proiectarea și fabricarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor (scule pentru prelucrări mecanice prin așchiere, dar și pentru deformări plastice la cald și rece); asigurarea unui portofoliu de comenzi și contracte care să acopere capacitățile de producție; creșterea vânzărilor de produse speciale care să asigure pe termen mediu și lung un volum important de contracte, nu în ultimul rând fiind luată în calcul și extinderea colaborărilor, în domeniul furnizării de componente, subansamble și ansamble, către filialele C.N. Romarm S.A.