Clubul de eșalon secund ploieștean, Petrolul, se află într-un moment de răscruce, după mai bine de 3 ani în care finanțarea echipei a fost asigurată de către ”partenerul” Veolia, acum asigurarea bugetului rămânând… în aer.
Iar cum timpul trece, ”liniștea” din conturi, care, din păcate, nu a dus și la performanțe, echipa având, de la an la an, performanțe descrescătoare, va deveni acum principala problemă, pentru că, de luna viitoare (majoritatea cheltuielilor din iulie și salariile au fost achitate în baza parteneriatului), dacă clubul nu va ”produce” 150.000 de euro pe lună, atunci activitatea va începe să producă… pierderi!
Ultimele evenimente din relația club – finanțator și, mai ales, club – Primărie au fost explicate de către membrii fondatori printr-o scrisoare deschisă semnată de către aceștia și asumată de președintele Costel Lazăr.
”Pentru o corectă informare a tuturor celor care iubesc Petrolul (echipa de fotbal), noi, membrii fondatori ai ACS PETROLUL 52, dorim să facem cunoscută situația reală a echipei, după retragerea partenerului finanțator Veolia, retragere anunțată la începutul lunii mai.
Pentru a nu mai fi acuzați, pe diverse canale de comunicare, de rea voință față de o asociere sau de parteneriat cu organele administrației publice locale, vă facem cunoscute urmatoarele :
La data de 5 mai 2021 am fost contactați telefonic de către secretara domnului Primar al Municipiului Ploiesti, pentru a ne prezenta la sala de consiliu a Primăriei, deoarece dl. Primar dorește să poarte o discuție cu noi.
Am fost prezenți toți cei 9 membri fondatori și, în calitate de invitat, a fost prezent și președintele clubului. Am fost întrebați ce intenții avem cu echipa și care vor fi sursele de finanțare. Răspunsul nostru a fost acela că așteptăm sprijinul local și, în acest sens, dorim să ni se facă o propunere. Dl Primar a promis că, până a doua zi, la ora 16.00, vom primi răspunsul cu propunerea scrisă, ceea ce s-a și întâmplat, prin informarea cu privire la propunerile Municipiului Ploiești, înregistrată la Primaria Ploieşti cu nr. 88/06.05.2021.
Aceasta conținea 3 variante de transmitere a mărcilor, după cum urmează:
„1. Consiliul Local al Mun. Ploiești este unic acționar al SC Hale și Piețe SA. În calitatea pe care o are, prin hotărâre, Consiliul Local al Mun. Ploiești va transmite în concesiunea SC Hale și Piețe SA mărcile FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95. SC Hale și Piețe SA va deveni membru/asociat în ACS Petrolul 52, în calitate de deținator al mărcilor. Întrucât mărcile sunt elemente esențiale pentru continuitatea activității și funcționarea echipei de fotbal FC Petrolul Ploiești, SC Hale și Piețe SA va avea drept de veto în ceea ce privește hotărârile ce vor fi luate la nivelul asociației.
2. ACS Petrolul 52, cu membrii/asociații care vor rămâne în asociație după retragerea finanțatorului SC Veolia România Soluții Integrate SA, nu va mai deține licența exclusivă a mărcilor, începand cu data de 18.06.2021, când acestea revin în folosință exclusivă a municipiului Ploiești ca urmare a neîndeplinirii obligației asumată prin contract de către ACS Petrolul 52. Pentru a putea continua activitatea sportivă, Asociația va trebui să participe la o nouă licitație publică , ce va fi organizată în vederea atribuirii licenței asupra celor 6 mărci enumerate mai sus.
3. Înființarea de către Consiliul Local al Mun. Ploiești a unei noi entități juridice (asociație sportivă/societate comercială) care va fi integrată în cadrul sistemului național de educație fizică și sport, sens în care se va obține, de la Ministerul Tineretului și Sportului, Certificatul de Identitate Sportivă care să permită participarea în competițiile organizate de FRF/AJF Prahova. Precizăm că, în această variantă, conform Regulamentului FRF și Legii nr 69/2000 a Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, pe baza meritului sportiv, această nouă structură sportivă va participa în competițiile organizate de AJF Prahova, asumându-și această formă de organizare sportivă în interesul cetățenilor Mun. Ploiești, în sensul că vor juca în Liga a IV-a pentru continuarea activității sportive de fotbal.”
Privind aceste propuneri ale Primăriei Ploiești, transmise prin adresa nr. 88/06.05.2021, noi, membrii fondatori, am transmis punctul nostru de vedere, prin adresa înregistrată la Primaria Ploiești sub nr. 11047/12.05.2021, prin care ne-am manifestat împotriva asocierii clubului cu factori politici și ne-am prezentat decizia de a continua proiectul sportiv împreuna cu partenerul finanțator Veolia, proiect dezvoltat cu acesta înca din liga a IV-a.
La data de 26 mai 2021, prin adresa clubului, semnată de către președintele clubului, reprezentantul membrilor fondatori, Ion Cojocaru, reprezentantul Peluzei „Ilie Oană”, membru susținător Robert Burlacu și reprezentantul Peluzei „Latine”, membru susținător Eduard Opaschi, l-am anunțat pe dl. Primar Andrei Volosevici de disponibilitatea clubului de a găsi soluții privind cesiunea dreptului de folosință a celor 6 marci. De asemenea, am solicitat Consiliului Local al Municipiului Ploiești să analizeze posibilitatea prin care clubul să beneficieze de tarife preferențiale în ceea ce privește închirierea stadionului „Ilie Oană”, pentru jocuri oficiale și amicale, închirierea spațiilor destinate birourilor clubului și a zonei de magazin oficial și, nu în ultimul rând, o susținere financiară prin legea 350/2005, sau prin alte mijloace, precum și o întâlnire pentru a discuta cele solicitate.
Urmare a solicitării noastre, am fost înștiințati, prin adresa nr. 12200/28.05.2021, înregistrată la club pe data de 31.05.2021, sub nr. 874, de disponibilitatea Consiliului Local de a participa la o întrunire pentru discuții, cu privire la aspectele solicitate mai sus.
La data de 31.05.2021, am transmis adresa nr 875/31.05.2021 către Primăria Municipiului Ploiești, prin care am comunicat că suntem disponibili în intervalul 01-04 iunie 2021 pentru discuțiile de mai sus. Întâlnirea a fost fixată pentru data de 03.06.2021. Am fost prezenți și, în urma acestei întâlniri cu o parte a membrilor Consiliului Local, condusă de către dl. viceprimar Dan Nicodim, întâlnire la care nu s-a putut concretiza nimic, am transmis prin adresa noastra 890/04.06.2021, înregistrată la Primăria Ploiesti cu nr. 12939/04.06.2021, acordul clubului nostru de asociere (parteneriat) cu organele administrației publice locale (Municipiul Ploiești), solicitând în scris să ne prezinte detaliat forma finală în ceea ce privește situația mărcilor PETROLUL, tarifele preferențiale pentru închirierea stadionului, suportul financiar alocat și garantat, cât și structura organizatorică la nivelul organelor de conducere ale clubului. Adresa a fost semnată de către președintele clubului, Costel Lazăr, președintele de onoare Mircea Dridea, membru AGA Ion Cojocaru, membru AGA – Robert Burlacu, membru AGA – Eduard Opaschi.
Răspunsul la această adresa a noastră a fost transmis prin email la data de 11.06.2021, printr-o adresă a Consiliului Local, în numele consilierilor locali care au participat la ședința informală din 11.06.2021.
Prin această adresă am fost invitați la data de 14.06.2021, ora 12.00, la o discuție cu consilierii locali ai Municipiului Ploiești, dar am și fost informați că „SC Hale și Piețe SA va avea drept de veto în ceea ce privește toate hotărârile ce vor fi luate la nivelul asociației”.
În cadrul acestei întâlniri am solicitat o întâlnire tripartită între Consiliul Local, ACS Petrolul 52 și reprezentanții Veolia. Am avansat adresa către Veolia, în acest sens, societatea manifestandu-și disponibilitatea pentru una din zilele de 15, 16 iunie, sau, după 22 iunie.
Răspunsul din partea Direcției juridice a sosit pe email în data de 16.06.2021 la ora 13.21, pentru o întâlnire la aceeași data, la ora 16.30. Observăm că totul a fost făcut pentru a nu exista timpul necesar fizic pentru cei care trebuiau să participe la respectiva întâlnire!
Neavând loc această întâlnire, care practic putea fi reprogramată după 22 iunie, Primăria Ploiești scoate la licitație publică mărcile Petrolul, la data de 17 iunie.
Deoarece contractul de execuție a mărcilor a expirat la data de 18 iunie, clubul a solicitat prin adresa nr. 439 din aceeași dată, înregistrata la Primarie sub nr. 14307/22.06.2021, un drept de folosință exclusivă a mărcilor pentru o perioadă de timp limitată, respectiv de la data de 20.06.2021, până la finalizarea procedurii de atribuire a mărcilor prin licitație publică.
Nu am primit răspuns la solicitarea noastră, motiv pentru care am fost nevoiți să acoperim sigla (scutul) pe toate echipamentele de joc (prima echipă și centrul de copii si juniori), autocar, să închidem magazinul clubului etc.
La data de 07.07.2021, am solicitat, din nou, prin adresa clubului nr. 555, înregistrata la Primarie sub nr. 15732/08.07.2021, să ni se comunice dacă singura soluție de asociere între club și SC Hale și Piețe SA este cea în care SC Hale și Piețe SA va avea drept de veto în ceea ce privește toate hotărârile ce vor fi luate la nivelul asociației, adresa la care, de asemenea, nu am primit răspuns.
Privind participarea la licitația atribuirii celor 6 mărci Petrolul, care urma să aibe loc în data de 9 iulie, ora 10.00, a fost emis comunicatul clubului la data de 08.07.2021.
În urma unui vot consultativ telefonic între membrii AGA, am hotărât să nu participăm, deoarece situația financiară a clubului este precară și nu îndeplineam condițiile impuse de Primăria Ploiești, exemplificând prin condiții de natură financiară, respectiv prezentarea contractelor de parteneriat/sponsorizări ce vin în sprijinul activității sportive, valoarea taxei de participare (6000 ron) și a garanției de participare (100913 ron), precum și a unor criterii de performanță sportivă.
Față de cele prezentate mai sus, rugăm opinia publică să tragă concluziile și punem, totodată, întrebarea: de ce în alte orașe din țară se poate și altfel, iar la Ploiești, nu?” – se spune în comunicatul semnat din partea membrilor fondatori, de Ion Cojocaru, respectiv de președintele ACS Petrolul 52, Costel Lazăr.