N.D.

La ședința de acum câteva zile, aleșii județeni au aprobat și proiectul de hotărâre ce vizează participarea Consiliului Județean Prahova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Așa cum reiese din proiectul menționat, inițierea acestui demers are ca principal scop diminuarea cheltuielilor efectuate de către instituție cu energia electrică şi/sau gaze naturale, Consiliul Județean Prahova, în calitate de consumator eligibil, putând achiziţiona de pe piaţa liberă aceşti agenţi energetici la preţuri mai mici decât cele standard oferite. ”Avantajul procedurilor de atribuire a contractelor organizate la nivelul pieţei de disponibil gestionată de Bursa Română de Mărfuri este cel al unui efort birocratic semnificativ mai mic, dosarul achiziţiei publice limitându-se doar la câteva documente de pregătire a licitaţiei. Datorită modului de derulare a procedurii se asigură în mod evident transparenţă, tratament egal, eficienţa utilizării fondurilor şi competitivitate ridicată. Costurile pentru utilizarea acestei proceduri sunt zero, în acest sens fiind nevoie să se întreprindă următoarele demersuri: încheierea unui contract fără taxe şi comisioane, prin care instituţia publică obţine calitatea de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri, emiterea unui ordin iniţiator către Bursa Română de Mărfuri, însoţit de documentele suport. Persoanele care deţin calitatea de membru acţionar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca în nume şi pe cont propriu să negocieze şi să încheie tranzacţii pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă şi/sau să negocieze şi să încheie contracte pe piaţa licitaţiilor şi/sau a creanţelor, în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele bursei de mărfuri, precum şi pe alte pieţe administrate de Bursa Română de Mărfuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice bursei respective. În contextul acestei reglementări a pieţei energiei, Bursa Română de Mărfuri oferă oportunitatea de a îmbunătăţi preţul plătit pentru energia electrică necesară prin încheierea contractelor de energie prin tranzacţii desfăşurate în regim concurenţial pe piaţa de disponibil în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice”, se mai menționează în expunerea de motive ce a însoțit proiectul de hotărâre menționat, în care se arată și faptul că, deja, autorităţi din diferite domenii de activitate au beneficiat de diferenţe favorabile de preţ pentru energia electrică.