N. Dumitrescu

Având în vedere prelungirea pandemiei și efectele ei negative, și la nivelul județului Prahova, anumiți angajatori din mediul privat au ținut să pună în aplicare noile prevederi legislative în ceea ce privește flexibilizarea timpului de muncă în cazul salariaților lor. Astfel, potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, 47 de societăți din județ s-au folosit de prevederile OUG 132/2020, cea care vizează că angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractual individual de muncă, în total această prevedere fiind aplicată pentru 745 de salariați, situația fiind valabilă la data de 25 mai a.c. Procedura a fost înregistrată în contextul în care, reamintim, începând cu data de 8.04.2021, Codul Muncii conține noi prevederi privind reducerea temporară a timpului de muncă lucrat, concept cunoscut sub numele de Kurtzarbeit. Noile modificări legislative prevăd posibilitatea ca angajatorii să diminueze cu 80% timpul de muncă lunar al angajaților, cu acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază aferent orelor de reducere a programului de lucru, pe perioada stării de alertă – așa cum este valabilă în momentul de față la nivel național – plus încă 3 luni după încetarea acesteia. Această măsură de reducere a timpului de muncă, luată de către angajator, poate fi înregistrată în Revisal, Inspecţia Muncii punând la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, care a adus o serie de elementele noi. Astfel, norma întreagă, conform OUG 132/2020, are asociate informații referitoare la: durată timp muncă, tip interval repartizare și timp muncă, iar acesta se aplică pentru toate tipurile de contract cu normă întreagă existente, în afara contractului individual de muncă regăsindu-se și contractul de muncă la domiciliu, cel cu clauza de telemuncă, de ucenicie la locul de muncă, dar și de muncă temporară. ”Inspecția Muncii gestionează, prin Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic, baza de date privind salariații angajați cu contract individual de muncă în baza Codului Muncii, formată din informațiile comunicate de către toți angajatorii din România prevăzuți prin legislația menționată și care se conformează acesteia prin transmiterea registrului. Menționăm că nu fac obiectul declarării în registru unele categorii de lucrători, care sunt, însă, evidențiate la Agenția Națională de Administrare Fiscală, cum ar fi: funcționari publici, militari, personalul din justiție etc. De asemenea, precizăm că registrul general de evidență a salariaților în format electronic se completează de către angajatori în ordinea încheierii, modificării sau încetării raporturilor de muncă încheiate doar pe baza contractelor individuale de muncă și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în termenele prevăzute în HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, corectitudinea completării registrului și a transmiterii datelor informatice fiind în sarcina exclusivă a angajatorilor”, ne-au precizat reprezentanții ITM Prahova. Dintre angajatorii care au apelat la prevederile OUG 132, doi sunt din domeniul industriei extractive, ambii având în total peste 100 de angajați; 12 angajatori sunt din industria prelucrătoare, în total având aproape 290 de angajați, șapte sunt din industria HoRECa – reprezentând un total de 112 angajați; 11 sunt din domeniul activități de servicii administrative și activități de servicii suport – reprezentând un total de 123 de angajați.