V. Stoica, F. Tănăsescu

Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au derulat, în ultimul an, activităţi de îndrumare şi control privind măsurile de apărare şi stingere a incendiilor în cadrul unităților sanitare cu paturi. Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, în ultimele 12 luni, inspectorii de prevenire au desfășurat 57 de controale, dintre care 18 au fost inopinate. Din cele 44 de obiective aflate în evidențele ISU Prahova, 21 funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși este obligatorie deținerea acestui document. “Pe lângă identificarea şi înlăturarea potențialelor neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor, colegii noștri au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însușească și să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor”.
Conform sursei citate, 439 de deficiențe au fost constatate, dintre care 128 au fost soluționate pe timpul verificărilor. Însă, ca urmare a problemelor descoperite, în funcție de gravitatea lor și de principiul gradualității, s-au aplicat 42 de amenzi contravenționale în cuantum de 200.000 de lei și 397 de avertismente. Pe de altă parte, în perioada efectuării controalelor de specialitate, au avut loc și 88 de activități de informare preventivă și 41 de exerciții de evacuare și intervenție în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicați aproape 1.980 de oameni.
Principalele deficiențe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în nesolicitarea avizelor prevăzute de legea privind apărarea împotriva incendiilor; exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții care generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor; folosirea mijloacelor de iluminat electric în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie; lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul depistării și cunoașterii unor stări de pericol care pot favoriza producerea incendiilor; nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; neverificarea instalațiilor de hidranți exteriori/interiori etc.
Autorizația de securitate la incendiu certifică, în conformitate cu prevederile legale, faptul că o construcție respectă reglementările tehnice de proiectare. “Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii. Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiției. Avizul/autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, această obligație a fost instituită începând cu anul 1992 și subzistă până la acest moment. Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor”, precizează reprezentanții ISU Prahova.