N. Dumitrescu

La câteva zile după ce, prin vot, dintre cei 27 de consilieri locali au fost aleși cei doi viceprimari ai Ploieștiului, primarul Andrei Volosevici, prin dispoziție, a stabilit atribuțiile fiecăruia în parte. În conformitate cu prevederile legale, viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, poate fi înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Totodată, primarul poate delega o parte dintre atribuţiile sale viceprimarului. Astfel, începând cu data de 16 noiembrie, viceprimarul Daniel Nicodim coordonează, îndrumă și verifică activitatea de la S.C. ,,Servicii de Gospodărire Urbană’’, de la S.C. ,,Hale și Piețe’’ S.A., de la Clubul Sportiv Ploiești, de la Administrația Parcului Memorial ,,Constantin Stere”, de la Teatrul ,,Toma Caragiu” și Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiești. De asemenea, viceprimarul Daniel Nicodim coordonează și realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate, respectiv de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Relații Internaționale, de la Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, urmând să îndeplinească, totodată, și orice alte atribuții încredințate de către primar conform prevederilor legii, precum și acelea încredințate de Consiliul Local Ploiești. De la aceeași dată, 16 noiembrie, viceprimarul Magdalena Trofin a preluat următoarele atribuții stabilite de către primar: coordonează, îndrumă și verifică activitatea Casei de Cultură ,,Ion Luca Caragiale”, a Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, a Centrului de Creșă Ploiești, a Spitalului Municipal și a Spitalului de Pediatrie Ploiești. De asemenea, va coordona, va îndruma și va verifica și activitatea Direcției Economice, urmând să îndeplinească și orice alte atribuții încredințate de către primar conform prevederilor legii, precum și acelea încredințate de legislativul local.
Nu în ultimul rând, printr-o altă dispoziție, primarul Andrei Volosevici a stabilit care sunt și atribuțiile Simonei Albu, noul administrator public al municipiului Ploiești. Aceasta va coordona, va îndruma și va verifica activitatea Societății ”Transport Călători Express’’ S.A. Ploiești, a Regiei Autonome de Servicii Publice, a Administrației Serviciilor Comunitare. De asemenea, în lista sa de atribuții a mai fost trecută și coordonarea unor servicii ale aparatului de specialitate al municipalității ploieștene, respectiv Direcţia Administraţie Publică; Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte; Direcţia Tehnic Investiții; Direcţia Comunicare, Relaţii Publice; Serviciul Informatică, tot aceasta urmând să semneze și adeverințele solicitate de către salariații primăriei.