Dezbaterea publică pe această temă a fost anulată

N.Dumitrescu

Dezbaterea publică pe tema impozitelor şi a taxelor locale care vor fi aplicate la Ploiești în anul 2021, eveniment care era programat la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact pe data de 27 noiembrie, nu va mai avea loc. Confirmarea a venit de la Primăria Ploieşti şi Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, care au anunțat că, având în vedere contextul epidemiologic actual şi măsurile dispuse la nivel naţional pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, respectiv interzicerea adunării unui număr mare de persoane într-un spațiu închis, s-a luat decizia de a nu se mai organiza acțiunea menționată, întâlnire cu ploieșteni care, de regulă, pe modelul anilor trecuți, avea loc la final de noiembrie ori început de decembrie. Dezbaterea publică pe tema taxelor și a impozitelor locale stabilite pentru anul care urmează este o obligație pentru autoritățile locale, iar întâlnirea cu contribuabilii trebuie să aibă loc înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus votului în consiliul local. În acest context, conducerea municipalității ploieștene a ținut să precizeze faptul că, potrivit proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2021, cuantumul este nemodificat în raport cu anul 2020, taxele și impozitele pentru anul viitor urmând să fie indexate doar cu rata inflației de 3,8%, potrivit prevederilor din Codul fiscal. Totuşi, dacă ploieştenii au recomandări, propuneri sau sugestii privind impozitele și taxele locale pentru anul 2021, se pot adresa Primăriei Ploiești pe adresa de email comunicare@ploiesti.ro.
Conform proiectului de hotărâre ce vizează stabilirea taxelor și a impozitelor locale pentru anul viitor, rămân valabile și facilitățile care au fost aplicate inclusiv anul acesta. Astfel, pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor datorate pentru întreg anul 2021 de către contribuabili, persoane fizice și juridice, până la data de 31 martie, se acordă o bonificție de 10%. În cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești pentru anul 2021, propunerea este de menținere la nivelul anului 2020 a cotei diferențiate de impozitare, în funcţie de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care deţin cel puţin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, după cum urmează: aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu; aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu, ordinea numerică a proprietăţilor fiind determinată în funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar, luând în calcul numai clădirile amplasate în Ploiești, cu precizarea că nu intră sub incidenţa acestei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală.
În ceea ce privește unele facilități, și pentru anul viitor, așa cum reise din proiectul de hotărâre, ”se propune scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp”. În acest caz, contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren deţinută (dacă este mai mare de 500mp) şi cei 500 mp scutiţi prin această hotărâre, scutirea urmând să fie acordată doar pentru cota deţinută de contribuabili şi în următoarele condiții: să deţină în proprietate un singur imobil și să aibă achitate obligațiile restante la bugetul local. Scutirea se va acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2021, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea fiscului local ploieștean.