• 1473: Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor).
  • 1843: Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul „Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională” la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale.