Violeta Stoica

Starea de urgență impusă românilor începând cu jumătatea lunii martie a avut un impact important atât asupra cetățenilor țării, cât și asupra modului în care au fost cheltuite fonduri impresionante în perioada celor două luni de restricții.
Curtea de Conturi a României a întocmit și dat publicității un raport privind modul de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgență. Au fost vizate, pe lângă instituțiile naționale, inclusiv cele din județe, în special unitățile medicale, primăriile și celelalte autorități care au avut responsabilități în vederea achiziționării materialelor medicale, a echipamentelor și a tuturor celor necesare pentru combaterea răspândirii noului coronavirus.
Și în Prahova au fost semnalate probleme, conform raportului publicat de Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi a României a publicat un raport amănunțit asupra modului în care s-au efectuat cheltuielile din fonduri publice pe perioada stării de urgență.
Vizate au fost toate instituțiile statului care au avut atribuții în restrâgnerea răspândirii noului coronavirus, dar și cele de la nivel local, din toate județele țării, fiind urmărit în principal modul în care s-au făcut achizițiile centralizate ale materialelor sanitare, de protecție și ale echipamentelor medicale.
Printre neregulile depistate în județul Prahova se regăsește, potrivit raportului menționat, achiziționarea de către DSP Prahova a unui echipament pentru COVID-19 – tunel dezinfectant cu lampă UV, pentru care nu au fost prezentate documente (avize tehnice și autorizări) din care să rezulte că a fost supus avizării pentru punerea pe piață de instituțiile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării achiziției.
Pe de altă parte, prețul de achiziție la măști chirurgicale cu elastic a fost fluctuant, de la 0,08 lei/bucata la 14,25 lei/bucata, ceea ce reprezintă o creștere de 178,13 ori. Evoluția prețului de achiziție pentru masca FFP2 a fost oscilantă, prețul maxim de achiziție fiind înregistrat la mijlocul lunii aprilie, de 37,90 lei. Un fenomen asemănător s-a înregistrat și la unitățile sanitare din județul Prahova, fiind date exemplu spitalele din Azuga, Sinaia, Câmpina, respectiv Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Spitalul Municipal Câmpina și Spitalul Orășenesc Sinaia.
De asemenea, conform aceluiași document, la Primăria Ariceștii Rahtivani (județul Prahova) au fost făcute plăți pentru substanțe dezinfectante supraevaluate. În perioada 19.03-13.05.2020, au fost încheiate cu un agent economic patru contracte de furnizare prin care s-au achiziționat 200 bidoane a câte 10 litri detergent pe bază de soluție de clor, la prețul de 550 lei/bidon, valoarea totală fiind de 110.000 lei fără tva, respectiv 130.900 lei cu tva, în condițiile în care produsul a fost achiziționat de furnizor la un preț de 10 lei/bidonul de 10 litri (preț fără tva), rezultând un adaos comercial practicat de furnizor de 5.400% în mărime relativă, respectiv 128.520 lei (108.000 lei + 20.520 lei tva) în mărime absolută (față de valoarea de achiziție de 2.380 lei (2.000 lei + 380 lei tva)). În timpul controlului, entitatea controlată a prezentat factura de stornare emisă de furnizor în valoare de 127.925,00 lei, prin care prețul bidonului de 10 litri “Dezinfectant soluție clor” a fost diminuat de la 550 lei/bidon fără tva la 12,50 lei/bidon fără tva.
La Primăria Vălenii de Munte (jud. Prahova) s-a constatat utilizarea ineficientă a fondurilor publice destinate dezinfecției spațiilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. În perioada stării de urgență, a achiziționat, pentru dispozitivele cu soluții de dezinfecție montate la intrarea blocurilor de locuințe, precum și în incintele sediilor entităților publice, produse dezinfectante în valoare de 36.741,25 lei, care nu erau avizate ca biocide, ci făceau parte din categoria produselor cosmetice, respectiv „gel igienizant”.
La nivel național, Curtea de Conturi a realizat, în total, 949 de misiuni la tot atâtea entități. Dintre acestea, 66 de misiuni la nivel central au fost realizate de 9 departamente de specialitate. Cele 42 de camere de conturi au efectuat, la rândul lor, 218 misiuni la entități aparținând administrației publice centrale și alte 665 de misiuni la entități aparținând administrației publice locale. Astfel, camerele de conturi au realizat, în total, 883 de misiuni de audit.
La instituțiile controlate în țară, au fost depistate 825 de abateri, cea mai mare parte dintre acestea a fost înregistrată la calitatea gestiunii economico-financiare, dintre care enumerăm abaterile referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale, stabilirii drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică.