N. Dumitrescu

Analizând datele transmise de către Direcția Județeană de Statistică Prahova, se vede foarte clar faptul că pandemia și-a lăsat serios amprenta mai ales asupra forței de muncă, situația ieșind în evidență în urma datelor analizate ce vizează lunile de primăvară, respectiv martie, aprilie şi mai. Astfel, potrivit statisticilor instituției menționate, efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii mai a.c., a fost de 182.968 de persoane, în scădere cu 2.372 de persoane faţă de luna mai 2019, câştigul salarial mediu net, în luna analizată, fiind de 3.017 de lei/salariat. Câștiguri salariale peste media judeţului s‐au înregistrat în ramura servicii (3.121 lei/salariat), iar sub media judeţului, în ramurile industrie şi construcţii (2.901 lei/salariat), respectiv în agricultură, silvicultură şi piscicultură (2.562 lei/salariat), după câștigul salarial mediu net, Prahova ocupând locul 8.
În ceea ce privește rata șomajului, conform Direcției Județene de Statistică Prahova, la sfârşitul lunii mai a.c. aceasta a fost de 2,5%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna mai a anului trecut. Pe sexe, rata şomajului înregistrată pentru bărbaţi a fost de 2,1%, mai mare cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna mai 2019, şi de 3,1% pentru femei, mai mare cu 0,6 puncte procentuale faţă de luna mai anului trecut. Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Prahova la sfârşitul lunii mai a.c. a fost de 7.413 de persoane, dintre care 3.882 erau femei.
Potrivit acelorași date statistice, efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii aprilie, a fost de 183.506 de persoane, în scădere cu 1.805 persoane faţă de aceeași lună din anul 2019. Câştigul salarial mediu net din judeţul Prahova a fost de 2.983 lei/salariat, câştiguri salariale peste media judeţului fiind înregistrate tot în ramura servicii (3.011 lei/salariat), iar sub media judeţului în ramurile industrie şi construcţii (2.956 lei/salariat), respectiv în agricultură, silvicultură şi piscicultură (2. 673lei/salariat), cu mențiunea că,după câştigul salarial mediu net, la sfârșitul lunii aprilie jdeţul Prahova ocupa locul 10, rata șomajului mențindu-se la nivelul lunii mai, respectiv de 2,5%. De adăugat și faptul că, la sfârșitul lunii martie, prima lună în care la nivel național a fost instituită starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, efectivul salariaților din județul Prahova a fost de 185.835 de persoane. Tot în luna martie, numărul şomerilor înregistrați la Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Muncă Prahova a fost de 6.656 persoane, din care 3.327 femei, rata şomajului în acea lună fiind de 2,3%.