N.D.

Potrivit Ministerului Agriculturii, se pot depune cereri de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin în perioada 2020-2021. Solicitările pot fi depuse până pe data de 31.07.2020, la centrele APIA. Cererile vor fi însoțite de următoarele documente: copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice; copia poliței de asigurare; document de identitate bancară. Beneficiarii sunt producătorii- persoane fizice/juridice care asigură recolta plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin, fiind una dintre măsurile menite să contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunatori.Condiţiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vederea acordării sprijinului financiar sunt: să exploateze o suprafață cultivată cu soiuri de viță-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1ha; suprafața pentru care s-a încheiat polița de asigurare a recoltei să fie înscrisă în Registrul plantațiilor viticole; să încheie cu un asigurător o poliță de asigurare a recoltei în care să fie menționate, cel puțin,cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafața aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă și valoarea primei de asigurare. Plata sprijinului pentru campania viticolă respectivă se face în lei, reprezentand 80%, respectiv 50% , 60% (exercițiul financiar 2019-2020) din valoarea totală a primei de asigurare. Informaţii detaliate privind depunerea cererii de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin în perioada 2020-2021 se regăsesc în ghidul publicat pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link:http://www.apia.org.ro/files/pages_files/GS_asigurarea_recoltei _struguri_pt_vin_ed_II_rev_1.pdf.