În afară de băieţi, pe cele 300 de locuri aspiră la meseria de salvator şi 96 de fete!

F.T.

Potrivit unui comunicat al reprezentanţilor Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – Scăeni, în cursul acestei luni se desfasoară examenul de admitere în cadrul instituţiei subordonate MAI.
După cum ne-a precizat Viorela Nicolescu Sava, purtător de cuvânt al singurei şcoli din ţară care pregăteşte salvatori – pompieri, cifra de şcolarizare pentru sesiunea din aceasta lună este următoarea: la specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă sunt 275 locuri (dintre care două locuri pentru romi) şi 25 locuri pentru specialitatea maistru militar auto.
Pentru sesiunea din aceasta lună, iniţial şi-au depus dosarele 1156 de candidaţi, dintre care 140 de fete. Totuşi, la înscriere şi, implicit, concurs, s-au prezentat 1075 de candidaţi, dintre care 96 fete şi 979 băieţi pe un număr total de 300 locuri.
Candidaţii trebuie să treacă mai întâi prin două probe eliminatorii: contravizita medicală şi verificarea aptitudilor fizice.Tinerii care vor fi declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi, respectiv, „PROMOVAT” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice vor susţine în data de 19 ianuarie a.c. proba de verificare a cunoştinţelor la matematică. Vor fi consideraţi admişi candidaţii care obţin punctajul minim, echivalentul notei 5 şi se clasează în limita numărului de locuri scoase la concurs.
Reamintim că profilul şcolii din Boldeşti – Scăeni este acela de formare iniţială în calificările „maistru militar auto” şi „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”, precum şi de formare continuă (cursuri de perfecţionare) a personalului din M.A.I. şi I.G.S.U.