V.S.

Dispensarul din satul Valea Nicovani – comuna Valea Călugărească se află în plină reabilitare, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea lucrărilor este de circa 2 milioane de lei, cofinanțarea locală fiind de 10%.
La finalizarea modernizării dispensarului, locuitorii satului Valea Nicovani vor avea parte de condiții mai bune atunci când merg la medicul de familie, în spații reabilitate, mult îmbunătățite comparativ cu clădirea veche.
Imobilul vechi avea degradări vizibile, iar spațiile de la subsol și de la demisol nu mai puteau fi utilizate, inclusiv din cauza igrasiei și condensului, în timp ce dotările erau, la rândul lor, învechite și degradate.

dispensar-nicovani
În afara recompartimentărilor interioare, se lucrează și la structura clădirii, fiind efectuate cămășuiri ale pereților și ale fundațiilor, refacerea planșeului de beton armat peste parter, precum și eliminarea igrasiei din zonele afectate și injectarea cu ciment a crăpăturilor din zidărie, pentru a reduce semnificativ posibilitatea ca pereții să se degradeze în continuare.
Pentru asigurarea calităţii actului medical, prin proiect se propune inclusiv achiziţionarea de mobilier de specialitate minimal pentru utilarea camerelor ce vor fi cabinete medicale, dar şi dotări pentru sălile de aşteptare destinate pacienţilor.