N.D.

Pentru că vremea mai este încă bună pentru efectuarea de lucrări, Primăria Păuleşti continuă punerea în practică a proiectelor care au drept scop modernizarea localităţilor, mai ales a celor care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere.
Astfel, potrivit unui anunţ apărut şi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, autorităţile locale au lansat procedurile necesare în vederea selectării firmei care va efectua lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi în comuna Păuleşti, data de deschidere a ofertelor fiind fixată pentru 14 octombrie a.c. Conform caietului de sarcini ce însoţeşte anunţul documentaţiei de atribuire a lucrărilor, firma care va fi selectată va trebui să execute lucrări de asfaltare, betonare, pietruire şi balastare, să monteze borduri, să amenajeze puţuri absorbante, şanţuri şi rigole de pământ sau să le betoneze etc. De altfel, în privinţa a ceea ce va avea de executat firma care va fi declarată câştigătoare, aşa cum se arată şi în anunţul apărut în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, „autoritatea contractantă va stabili în concret lucrările ce se vor realiza de către executant”. Pe de altă parte, în caietul de sarcini care are ca scop descrierea lucrărilor privitoare la reparaţia şi întreţinerea străzilor în comuna Păuleşti, firma care va fi declarată câştigătoare va trebui să se „alinieze” şi în cazul anumitor cerinţe, printre care se regăsesc următoarele: termenul limită de mobilizare și intervenție pentru executarea lucrărilor va fi de maximum 4 ore de la solicitarea autorității contractante; la execuţia stratului de fundaţie se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente; înainte de începerea lucrărilor se vor verifica toate utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie; în cazul în care sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatră spartă se vor lua măsuri de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită; fabricarea mixturilor asfaltice pentru reparaţii se va realiza numai în staţii automate de asfalt.