Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti le reaminteşte contribuabililor faptul că sumele reprezentând amenzi, stabilite prin procese-verbale de contravenție, pot fi achitate de către contravenienţi la jumătate din minimul sancțiunii contravenționale aplicate în termen de 15 zile calendaristice. Termenul menționat anterior este prevăzut de art.28 alin.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:”Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
Fiscul ploieştean mai face următoarea precizare. “În cazul în care, dintr-o eroare, în procesul verbal apare menţiunea 15 zile lucrătoare, vă rugăm sa procedaţi la achitarea sumei datorate în termen de 15 zile calendaristice”.