N. D.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că mâine va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora. Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către AEP, în ședință publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de referință, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Pentru Prahova, acţiunea menţionată va avea loc mâine, la ora 10.00, la sediul Palatului Administrativ din Ploieşti. S-a făcut precizarea că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența preşedintelui Biroului Electoral Judeţean, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul AEP, respectiv la sediul şi pe site-ul BEJ. Conform AEP, corpul experților electorali reprezintă o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP.
Prevederile privind Corpul experților electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au fost aplicate pentru prima dată la alegerile locale din 5 iunie 2016.