Nicoleta Dumitrescu

  Dintre cei aproape 250.000 de pensionari care se regăseau, la sfârşitul lunii octombrie, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Prahova, circa 500 dintre aceştia au un statut cu totul special. După zeci de ani de activitate în muncă, aceştia îşi primesc pensiile nu în moneda naţională, ci în euro, dolari americani sau lire sterline. Motivul pentru care au optat să nu mai primească în cont, lunar, lei româneşti nu este că aceştia fac parte din categoria pensionarilor beneficiari de legi speciale, ci pentru că au ales să trăiască în afara graniţelor României, peste mări şi ţări. Astfel, pentru 150 de prahoveni – care reprezintă cel mai mare număr de persoane din lista prahovenilor care au optat pentru primirea veniturilor din pensie peste hotare –  ţara de domiciliu este acum Germania,  alte 78 de persoane trăiesc acum în Spania, acestora alăturându-li-se alte zeci care s-au stabilit în Canada, SUA, Italia, Austria, Franţa, Suedia etc. Practic, Casa Judeţeană de Pensii Prahova exportă pensii în mai toate colţurile lumii, pe listă figurând prahoveni care s-au stabilit, după ce au ieşit la pensie – cei mai mulţi dintre ei urmându-şi copiii, la rându-le plecaţi din România – şi în Noua Zeelandă, Luxemburg, Norvegia sau Portugalia.   

Potrivit Casei Judeţene de Pensii Prahova, în luna octombrie 2018, în evidenţele instituţiei erau înregistraţi 487 de beneficiari care au optat pentru exportul drepturilor de pensie din ţara natală în străinătate. Doar pentru luna menţionată, valoarea totală a pensiilor achitate respectivelor persoane prin această procedură a fost de 564.009 lei, dar, în final, beneficiarii nu au scos de pe card lei româneşti, ci alte monede aflate în circulaţie. Concret, în raport de moneda în care şi-au exprimat opţiunea de plată a pensiilor, 385 de beneficiari 3-aprimesc veniturile în euro, 98 de persoane în dolari americani, iar alţi patru pensionari în lire sterline. Iar acest lucru a fost posibil ca urmare a faptului că prahovenii menţionaţi s-au stabilit în străinătate, în raport de ţara de domiciliu, Casa Judeţeană de Pensii Prahova exportând pensiile în următoarele state: 149 de beneficiari în Germania, 78 în Spania, 50 în Canada, 45 în SUA, 44 în Italia, 28 în Austria, 22 în Franţa, 17 în Suedia, 8 în Ungaria, 7 în Grecia, 5 în Elveţia, câte patru în Noua Zeelenadă, Australia, Olanda, Belgia şi Anglia, câte două în Finlanda şi Israel, acestora alăturându-li-se câte un prahovean stabilit în Cehia, Croaţia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova şi Slovacia.

Banii sunt viraţi în cont doar în baza unui „certificat de viaţă”

Trebuie menţionat faptul că, pentru a beneficia de drepturile cuvenite prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România , beneficiarii nerezidenţi aflaţi în plată au obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un document special denumit „certificat de viaţă”. „În vederea prezentării certificatului de viaţă, casa teritorială de pensii va transmite beneficiarilor, la adresa de domiciliu/reşedinţă, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a documentului de către aceştia. Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz. La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea certifică faptul că Partea B a certificatului de viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului”, au menţionat reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Prahova.
De reţinut că, în situaţia în care un beneficiar nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, casa teritorială de pensii suspendă plata drepturilor de pensie ale persoanei respective începând cu luna februarie a anului în curs. În situaţia în care beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă după expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu
respectarea termenului general de
prescripţie.