Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Bd. Independenței nr.1, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional debutant în cadrul Serviciului Asistență Contribuabili și Adminstrativ.

Concursul se va desfășura la sediul  Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în data de 11.12.2018, ora 10.00  proba scrisă și în data de 13.12.2018, interviul.

Condiții de participare la concurs:

– studii universitare de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– nu este necesară vechime.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici,(r2), cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 , cu modificările și completările ulterioare.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul  comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail elena.oprea@spfl.ro

Dosarele de concurs  se depun la sediul Serviciului Public Finanțe Locale din Ploiești,

Bd. Independenței nr.1,  județul Prahova, etajul 2 ,cam.3 în perioada  12.11.2018-03.12.2018, de luni până joi,  între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 9.00-12.00, la secretarul comisiei de concurs, consilier  Oprea Elena-Valentina.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public Finanțe Locale din Ploiești, Bd. Independenței nr.1,  județul Prahova, telefon 0344/801051, int.145, adresă e-mail elena.oprea@spfl.ro.