V. Stoica

Ploiești Sud – Măneciu, una dintre cele mai pitorești linii feroviare din județul Prahova – în afara celei care străbate Valea Prahovei – ar trebui, având în vedere istoria și peisajele locurilor, să fie pusă la punct de către responsabilii din sectorul feroviar. Însă, și pe acest sector, ca și pe multe altele care fac parte din sistemul căilor ferate de pe teritoriul Prahovei de peste 100 de ani, există lucrări de artă – viaducte, poduri – care sunt lăsate de izbeliște, doar-doar or mai rezista vitregiilor naturii și trecerii vremurilor. Așa este și viaductul impresionant – unul dintre cele mai mari din județ – care traversează albia râului Crasna, lângă comuna Izvoarele.
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA confirmă, la solicitarea de informații transmisă de ziarul Prahova: viaductul aflat pe linia de cale ferată Ploiești Sud-Măneciu, care străbate de la un mal la altul râul Crasna, lucrare de artă veche de circa un secol, are nevoie urgentă de intervenții pentru a fi pus în siguranță!

viaduct Ploiesti-Maneciu1

După o perioadă de câțiva ani în care circulaţia pe sectorul de cale ferată care leagă Ploieștiul de Măneciu a fost întreruptă – asemeni aceluia care face legătura dintre Ploiești și Slănic – trenurile circulă din nou începând cu luna noiembrie 2014 și pe această rută, operatorul Transferoviar Călători asigurând transportul de călători.
Problema este că infrastructura are probleme, ca în multe alte locuri din țară, de altfel, intervențiile întârziate la repararea podurilor sau a altor structuri de pe această rută feroviară riscând să conducă la o nouă întrerupere a circulației trenurilor de călători.
Recent, un cititor a transmis pe adresa redacției noastre fotografii sugestive privind starea viaductului peste Crasna, semnalând că podul feroviar respectiv prezintă probleme la unul dintre picioarele aflate în albia apei curgătoare respective.
Operatorul Transferoviar Călători – care asigură transportul de persoane pe ruta Ploiești Sud-Măneciu – a transmis, în legătură cu starea actuală a viaductului, că aceasta este o problemă la care ar trebui să găsească răspuns CFR SA, prin Regionala CF București, care are în întreținere acest viaduct, ca și întreaga secție feroviară. Pe de altă parte, însă, reprezentanții operatorului feroviar afirmă că au sesizat problema pilei viaductului în luna februarie 2018, dar au precizat că nu există restricție de circulație la trecerea trenurilor peste viaductul respectiv, dar că viteza maximă este de 40 de kilometri la oră.
viaduct Ploiesti-Maneciu2Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – administratorul secției de cale ferată – încearcă să justifice starea infrastructurii de pe ruta Ploiești-Măneciu, aruncând pisica în curtea gestionarilor privați de infrastructură care nu doresc să preia în administrare această secție neinteroperabilă. De altfel, CFR recunoaște și că există probleme la viaductul de peste râul Crasna, care are nevoie de lucrări pentru “punerea în siguranță”.
Răspunsul parțial la solicitarea de informații detaliate în legătură cu viaductul de la Crasna al CNCFR nu are nevoie de comentarii:
„Urmare solicitării dumneavoastră, referitoare la situația podului feroviar situat la km 45+505, pe linia CF Ploiești Sud – Măneciu, vă transmitem următoarele:
Linia CF 305 Ploiești Sud – Măneciu este inclusă în categoria secțiilor de cale ferată neinteroperabilă. Conform HG 177 din 12 martie 2014 acestea pot fi închiriate gestionarilor privați de infrastructură pentru desfășurarea activității feroviare, însă secția menționată se află în continuare în administrarea CFR SA, deoarece la licitațiile organizate periodic pentru închirierea ei nu s-au prezentat ofertanți.
Materialul din zona pilei (pe o înălțime ce ajunge la circa 2 m aval de aceasta) a fost dislocat din cauza coborârii talvegului albiei amonte de pod şi formării unei spărturi în partea de jos a pragului de fund. În prezent procesul de afuiere (eroziune) a stagnat. Menționăm că obiectivul este monitorizat permanent de personalul CFR cu atribuţii specifice, fiind făcute verificări privind starea podului înaintea trecerii trenurilor.
La această dată Sucursala Regională CF București are în derulare contractul de execuție și proiectare pentru acest obiectiv feroviar, în prezent fiind în curs de elaborare proiectul tehnic, care va sta la baza execuției lucrărilor de punere în siguranță”.

Ce nu spune Compania Naţională de Căi Ferate?

Fie că place sau nu, administratorul secției feroviare neinteroperabile este, până una-alta, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Aceasta este singura entitate care are dreptul și, mai ales, obligația de a întreține infrastructura feroviară pe ruta Ploiești – Măneciu. De altfel, așa cum parțial s-a precizat în răspunsul transmis ziarului nostru, s-a încheiat în regim de urgență un contract pentru realizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de punere în siguranță a podului de la km 45+505, pe linia CF Ploiești Sud – Măneciu.
Ce nu spune CFR în răspunsul la solicitarea de informații publice este că autoritatea contractantă – Sucursala Regională CF București a Companiei Naționale de Căi Ferate a organizat procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, fiind primită o singură ofertă. Contractul, potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice, are ca obiect întocmirea documentației tehnico–economice (faza PTh + CS + DE ) și execuție în regim de urgență a lucrării de punere în siguranță a podului de la km 45 + 505 linia 305 Ploiești Sud – Măneciu.
Regimul de urgență nu pare chiar atât de evident, din moment ce lucrările încă nu au început la viaductul respectiv, dacă stăm să citim justificarea procedurii, scrisă chiar în SEAP: “Începând cu luna ianuarie 2017, viiturile succesive au produs dislocarea unui bloc de beton din cuprinsul digului, care a fost adus lângă pila nr.2, iar debitul râului Crasna s-a dirijat prin spaţiul creat între pila nr. 2 și blocul de beton, producând afuierea fundației pilei. Prin afuierea fundației pilei nr.2, s-a produs distrugerea pragurilor de fund care poate duce la pierderea stabilităţii podului și închiderea circulaţiei feroviare în zonă. Fenomenul descris mai sus are caracter de calamitate”.
Deocamdată, însă, “urgența” a rămas doar scriptic, pentru că lucrările necesare nu au demarat, deși contractul – cu o valoare de 651.800 de lei, fără TVA – a fost încheiat la finalul lunii mai.