Luiza Rădulescu Pintilie

 

Succese răsunătoare în afaceri, menţinerea pe linia de plutire sau, dimpotrivă, încercările de redresare, neocolite, din păcate, şi de eşecuri, sunt astăzi  realităţi mai mult decât cunoscute şi ale lumii afacerilor  din Prahova, al căror efect ajunge, dincolo de modelele economice, de strategii ori de mărimea firmei până  în buzunarul fiecărui angajat. Şi radiografia aceasta  se „citeşte”  cel mai bine în limbajul sec dar relevant al cifrelor,  în birourile de contabilitate, acolo  unde se gestionează întregul mecanism care ţine în viaţă o firmă – fie ea mică, mijlocie sau  mare- în funcţie de resursele de care dispune, de obligaţiile financiare pe care le are şi de planurile de dezvoltare ori doar de supravieţuire pe care le ia în calcul. Şi cum vorbim despre profesionişti ai cifrelor, atunci tot la cifre facem apel  pentru a ilustra ce înseamnă, la nivelul unui judeţ  precum Prahova, corpul profesional al celor care girează, sub ştampila şi semnătura lor, „pulsul” vieţii economico-sociale: 1.040 de experţi contabili, 94 de contabili autorizaţi şi 244 de societăţi comerciale de profil, constituiţi, ca membri activi, în Filiala Prahova a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), poziţionată ca mărime între cele mai mari din ţară. E aproape obligatorie însă cel puţin o „traducere” a acestor cifre: forţa acestui corp de profesionişti nu stă în primul rând în numărul membrilor săi, ci în profesionalismul, în tactul, în echilibrul, în prudenţa fiecăruia dintre ei.

ceccar1Nu întâmplător simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă de cele mai multe ori sub forma literei T sau a unei balanțe! Şi cum, să recunoştem, astăzi, în ansamblul său, societatea – iar judeţul Prahova este parte a acesteia – continuă să înregistreze încă nenumărate dezechilibre, atunci e nevoie ca „balanţa” contabilicească să fie reglată cu şi mai mare fineţe.
Cei mai mulţi dintre noi avem ca reprezentare pentru profesia contabilă acea imagine, aproape de legendă, a contabilului cu creionul – eventual chimic! – după ureche şi cu ceccar-logorăspunsul „Nu” pregătit chiar înainte de a apuca să ceri vreun leu ! În fapt, e o profesie a cărei istorie certifică locul important al acesteia pentru funcţionarea oricărei societăţi şi, în acelaşi timp, care are o deschidere spre actualizarea şi reinventarea permanentă, în pas cu schimbările de pe piaţa afacerilor şi din lumea digitalizării şi a robotizării de astăzi. Pasul de la creion la calculator e deja făcut, iar drumul schimbărilor continuă şi pentru ceea ce defineşte această profesie, dar mai ales pentru aceia care o ceccar-cupeprofesează. Acestea au fost, de altfel, coordonatele sub semnul cărora s-au desfăşurat recentele manifestări aniversare ale filialelor CECCAR din întreaga ţară, marcându-se împlinirea a 97 de ani de existenţă a profesiei contabile reglementate în România. Cu atât mai mult cu cât, în premieră, această aniversare a fost adusă din data de 21 septembrie – la care a fost sărbătorită până anul trecut – în data de 13 iulie, exact data „naşterii” sale istorice din anul 1921, când Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decret Regal. Şi e foarte interesant de reţinut că, printr-un asemenea demers ceccar-2legislativ, România s-a alăturat în acele vremuri marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia, Germania şi Statele Unite ale Americii, ţări în care profesia de expert contabil fusese legiferată şi unde existau societăţi de contabili oficial recunoscute.
Apoi, mai este un alt element cel puţin la fel de important de reţinut pentru contextul ce a marcat sărbătoarea din acest an a CECCAR, subliniat de prof .univ.dr. Robert–Aurelian Şova – preşedinte al Consiliului Superior al acestui for, la rândul său expert contabil, în mesajul pe care l-a adresat cu prilejul celei de-a XIV-a ediţii a „Zilei Naţionale a Contabilului Român” din „Anul Centenarului” faptul că la mai puţin de trei ani de la constituirea României Mari se finaliza un proces care începuse încă din anul 1901, ca urmare a înţelegerii şi a aprecieriiceccar-4 rolului profesiei contabile în dezvoltarea economică a ţării. Vorbind despre istorie, să mai spunem că în cadrul Congresului de Contabilitate desfăşurat, în anul 1926, la Bruxelles, în premieră mondială era aprobată o propunere a delegaţilor români, referitoare la necesitatea armonizării şi standardizării contabilităţii la nivel internaţional, propunere sintetizată în acel cadru de preşedintele de atunci al corpului profesional al contabililor din România, Nicolae Butculescu, care spunea: ”Contabilii din toată lumea trebuie să vorbească şi să înţeleagă o singură limbă contabilă, motiv pentru care este nevoie să se producă o unificare a metodelor contabile”. România însăşi avea să găzduiască, în 1931, cel de-al VII-lea ceccar-3Congres Internaţional de Contabilitate, desfăşurat simultan cu cel de-al V-lea a Congres al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili din România, sub patronajul savantului Nicolae Iorga-preşedinte al Consiliului de Miniştri al României de la acea vreme.
O asemenea istorie şi o asemenea tradiţie a profesiei contabile au fost evidenţiate şi în cadrul manifestării care i-a readus împreună, într-un cadru al sărbătorii, al recunoaşterii locului şi a valorii acestui corp profesional la nivel naţional şi local, pe cei aproape 1.400 de profesionişti contabili din judeţ, reuniţi în cadrul Filialei Prahova a CECCAR, coordonată de dr. ec.Cornel Niţu – preşedinte şi ec.Ion Iancu – director executiv (ambii în foto – sus). Iar în continuarea firească a acumulărilor din cei 97 de ani de existenţă a acestui organism profesional, dar şi a obligaţiei sale de a ţine pasul cu actualitatea şi cu provocările de astăzi, CECCAR îşi adaptează, prin filialele sale, modul în care gestionează, profesional şi deontologic, o profesie fără de care niciun domeniu al societăţii nu poate funcţiona. De altfel, preşedintele Filialei Prahova a CECCAR, dr.ec. Cornel Niţu, chiar a evidenţiat în cadrul întâlnirii aniversare că „ fără a fi o adunare de bilanţ, pe lângă meritele membrilor CECCAR, vreau să reiterez meritele conducerii CECCAR, deoarece anul 2017 a fost un an de clarificare , prin reglementare, a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, persoane fizice şi juridice, Legea 162/2017 modificând OUG 65/1994, în sensul lărgirii şi alinierii la standardele Uniunii Europene”.
Iar dincolo de cadrul legislativ şi de orice teoretizare, dovada cea mai clară a înţelegerii exacte a rolului pe care îl are, la nivelul Prahovei, filiala CECCAR a constituit-o faptul că şi de această dată, ca în fiecare an, au fost prezenţi la sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român reprezentanţi ai firmelor şi companiilor beneficiare ale serviciilor profesioniştilor contabili şi deopotrivă din instituţii partenere: Instituţia Prefectului Prahova, Primăria Ploieşti, Tribunalul Prahova, Camera de Conturi Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Administraţia Finanţelor Publice Prahova, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Patronatul IMM Prahova, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, Colegiul Consilierilor Juridici Prahova, presa locală.

Premii pentru cei mai buni profesionişti ai cifrelor

Fără îndoială că oricât de susţinute ar fi eforturile de echipă, începând de la conducerea centrală a CECCAR până la cele ale filialelor din ţară, de a alinia, de la an la an, serviciile și performanţele la cele mai înalte standarde ale profesiei contabile, dar mai ales la „pulsul” pe care îl înregistrează viaţa economico-socială reală, rezultatele nu pot să apară decât dacă sunt întregite de contribuţia fiecărui profesionist în parte. De aceea, păstrându-se tradiţia, au fost acordate, şi cu acest prilej aniversar, zeci de diplome şi trofee ce validează oficial nivelul ridicat al activităţii desfăşurate în 2017 de membrii activi ai Filialei Prahova a CECCAR, implicaţi direct în activitatea firmelor din Prahova, dar şi a unor societăţi din judeţe învecinate.
Încă o dovadă a faptului că mediul de afaceri se poate sprijini pe un corp profesional de elită al experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Prahova.
Iată premianţii:
* SOCIETĂŢI EXPERTIZĂ CONTABILĂ: Geseidl Euro Finance Consulting SRL – Popa Robert Ionuţ; S.C. Anghel, Popescu Consulting S.R.L. – Popescu Maria Lorena; Anghel Dorin Nicolae; Salary Finance&Accounting SRL – Duţu Dorel; Vamadi Contab SRL – Şerbănescu Marinela; S.C. A&P Contab Expert S.R.L. – Popescu Maria Lorena; Anghel Dorin Nicolae; SC Coperaudit Consult SRL – Genosu Ioana; SC Verus Consult SRL – Ioan Maria; S.C. A&P Finance Consulting S.R.L. – Popescu Maria Lorena; Anghel Dorin Nicolae; S.C. Roncontab Serv S.R.L. – Cioceanu Ştefania; SC Alcont Total Express SRL – Arhip Constantin
* SOCIETĂŢI DE CONTABILITATE: SC Conbit Srl – Brotoiu Georgeta; Amas Finance Solutions SRL – Sandu Maria; S.C. Gevicont SRL – Leonte Elena Tatiana; Asecfincont SRL – Apostol Aurelia; Alpida SRL – Mocanu Danusia Georgeta; SC D&A Cont Consulting SRL – Filip Maria; SC Misicont Serv SRL – Cernat Maria, Ploeşteanu Vasilica; SC Valentina Com SRL – Nicolae Valentina; SC Dogilian – Dogaru Iuliana Maria; S.C. Earth Financial Consulting SRL – Rusu Ioana Simona
* EXPERŢI CONTABILI: Puiu Geanina Mihaela; Komuves Elena; Lopătaru I. Maria Simona; Păunescu Luminiţa;Zaharia Dîrmon Maria Iulia; Săvulescu Simona; Stoicescu Cristina Carmen; Smeu Carmen Iolanda; Ioan Mădălin Alin; Desculţu Aurelia
* CONTABILI AUTORIZAŢI: Tache Silvia Georgiana; Anghel Rădiţa; Radu Mioara; Rugină Paul-Mihail; Groşescu Gheorghe-Grigore; Vasilescu N. Maria; Toma Luminiţa Aurora; Petre Antonina; Manea Olivia; Badea Teodora Gabii.
Momentele sărbătoreşti ale unei frumoase solidarităţi de breaslă prilejuite de marcarea Zilei Naţionale a Contabilului Român şi-au adăugat şi bucuria reîntâlnirii anuale intrate deja în tradiţie, ceasurile de socializare, petrecute în acordurile muzicii, lăsând, cu siguranţă, în sufletele participanţilor, cel puţin pentru o vreme, ecouri de neuitat.