N. Dumitrescu

Din dorinţa de a nu se regăsi pe lista celor care nu achită la timp taxele şi impozitele locale, peste 100.000 de ploieşteni s-au pus bine cu fiscul local. Datele sunt oficiale, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţând că, după expirarea primului termen de plată al impozitelor şi taxelor, dintre cei care au trecut pe la casierii sau au achitat sumele datorate prin intermediul mijloacelor electronice, 94.000 de ploieşteni au plătit, cu anticipaţie, suma datorată pentru întregul an, drept pentru care au avut parte şi de bonificaţie, respectiv de reducerea cu 10% din suma iniţială. Impozitul pe clădiri, pe teren şi autovehicule se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru că anul acesta 31 martie a picat într-o zi nelucrătoare, termenul de plată până la care s-a putut beneficia de bonus a fost 2 aprilie, inclusiv, ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent urmând să se calculeze majorări de intârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale datorate.

Contribuabilii ploieşteni îşi menţin şi în 2018, ca şi în anii precedenţi, statutul de bun-platnici la achitarea taxelor şi a impozitelor locale. Confirmarea a venit de la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, care a anunţat că 105.930 de contribuabili şi-au achitat la timp impozitele pe case, terenuri şi maşini, adică în termenul impus pentru prima rată. Dintre aceştia, 94.155 au beneficiat de bonificaţie, reducerea de 10% fiind acordată având în vedere că a fost achitată, cu anticipaţie, suma datorată pentru întregul an. Trebuie menţionat însă faptul că ploieştenii au ţinut să se pună bine cu fiscul local încă din primele zile ale anului, un exemplu în acest sens fiind perioada 4-10 ianuarie când, zilnic, aproape 1.000 de ploieşteni şi-au achitat impozitele şi taxele datorate pentru anul în curs, aferente bunurilor aflate în proprietate, respectiv imobile, terenuri sau autovehicule. Mai trebuie amintit faptul că, la Ploieşti, cuantumul impozitelor şi al taxelor locale a rămas în 2018 la fel ca în 2017, fiind al doilea an consecutiv în care nivelul se menţine redus cu 10% faţă de valorile percepute în anul 2016.
Dorinţa ploieştenilor de a-şi achita la timp ipozitele a fost şi în beneficiul fiscului local, datele prezentate de instituţie arătând că încă din primele trei luni ale anului s-a încasat destul de mult faţă decât se anticipase, iar cifrele sunt mai mult decât concludente. ’’ În cazul impozitului pe clădiri, persoane fizice, s-au încasat 10.807.249 de lei, 69,37 % din total buget prognozat. La impozitul pe cladiri, persoane juridice, s-au încasat 30.614.009 de lei, 72,89 % din total buget prognozat. La impozitul pe teren, persoane fizice, suma încasată a fost de 3.044.044 de lei, reprezentând 76, 10 % din total buget prognozat. La impozitul pe teren, persoane juridice, s-au colectat 4.563.598 de lei, însemnând 56,52 % finante locale Ploiesti2din total buget prognozat. La impozitul auto, persoane fizice, s-au încasat 5.928.732 de le, fiind vorba despre 67, 43 % din total buget prognozat, iar la impozitul auto, persoane juridice, s-au strâns 4.368.282 de lei, fiind vorba despre 73,.53 % din total buget prognozat. Prin casieriile noastre am încasat 21.840.520 de lei, prin plăţi on line 939.537 de lei, restul sumelor fiind încasate prin intermediul băncilor (ordine de plată ) şi al oficiilor poştale’’, a anunţat conducerea fiscului ploieştean. Dintr-o situaţie valabilă la nivelul anului trecut, la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti erau înregistraţi peste 146.000 de contribuabili persoane fizice şi aproape 7000 de contribuabili persoane juridice. Trebuie menţionat însă că unii dintre contribuabili, persoane fizice, pot fi incluşi şi într-o altfel de statistică, respectiv a celor mai bogaţi ploieşteni, plecând de la numărul de imobile deţinute în proprietate, situaţia fiind valabilă tot la nivelul anului 2017. Astfel, dacă 105.159 de ploieşteni figurau doar cu imobilul la care aveau adresa de domiciliu, peste 11.000 de ploieşteni erau înregistraţi ca având încă o clădire în afara celei de domiciliu, aproape 500 de persoane – trei clădiri în afara celei de domiciliu şi aproape 300 de persoane – peste trei imobile în afara celei trecute pe actul de identitate.
Ploieştenii care deţin mai multe clădiri rezidenţiale pe raza municipiului Ploieşti plătesc cote suplimentare la achitarea taxelor şi a impozitelor, care sunt menţinute la nivelul anului trecut, respectiv: aplicarea cotei de 0,15% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, 0,2% pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa trecută în actul de identitate.