Luiza Rădulescu Pintilie

În mod cert, Centrul de Limbi Străine Belle Languages din Ploieşti a păşit cu dreptul în acest an, înregistrând noi aprecieri ale activităţii pe care o desfăşoară. Recent, acesta a primit o importantă vizită din partea conducerii British Council România – organizaţia internaţională a Marii Britanii pentru relaţii culturale şi oportunităţi educaţionale- prin prezenţa domnului Nigel Bellingham, country manager al instituţiei amintite. Tradiţionala ceremonie a „ceaiului de la ora 5” – ceaiul englezesc cu lapte şi biscuiţi digestivi – a adăugat premierei celei dintâi vizite a oficialului amintit la Ploieşti şi căldura unei întâlniri ca „acasă”, dar şi deschideri semnificative pentru activitatea prezentă şi viitoare a centrului ploieştean. Cu siguranţă, iniţiativa – care, de altfel, i-a aparţinut oaspetelui – de a întâlni conducerea şi cursanţii centrului înseamnă şi o recunoaştere şi o apreciere a performanţelor obţinute până în prezent, cărora recentele constatări şi impresii le-au adăugat o nouă validare. Oaspetele a dialogat cu profesorii şi coordonatorii programelor educaţionale, a intrat în sălile de curs, a vizitat biblioteca- unică în Ploieşti, a făcut o evaluare a resurselor puse la dispoziţia procesului de învăţare, dar şi pentru a întregi un climat primitor de studiu. De asemenea, pornind de la experienţa şi rezultatele unor programe deja derulate în parteneriat între Centrul de Limbi Străine Belle Languages şi British Council România („Education UK Exhibition”, „Şcoli verzi”, „Luna literaturii europene”), s-a avansat ideea unor viitoare colaborări, ceea ce va aduce noi deschideri educaţionale şi culturale pentru toţi elevii centrului şi instituţiile colaboratoare ale acestuia. Mai ales că există confimarea clară a nivelului de excelenţă atins în pregătirea cursanţilor, dovadă că încă din 2014 Centrul de Limbi Străine Belle Languages a fost recunoscut de către Consiliul Britanic drept Centru de Pregătire Cambridge, din 2015 adăugându-şi recunoaşterea primită de la Cambridge Assessment English şi reprimind titulatura de Centru de pregătire examene IELTS. De asemenea, în cadrul său se poate susţine testul APTIS destinat adulţilor – un test recunoscut la nivel internaţional, care verifică abilităţile de utilizare în scris şi vorbit a limbii engleze şi reprezintă un criteriu foarte important pentru angajare.
Dar ceea ce este cu adevărat de evidenţiat în contextul acestei vizite este obţinerea unei aprecieri deosebite pentru o serie de exigenţe şi iniţiative ce şi-au găsit deja aplicarea în organizarea şi funcţionarea centrului ploieşten, dar şi în relaţia acestuia cu fiecare generaţie de cursanţi, unele dintre acestea fiind cumva deschizătoare de drum în domeniul instituţiilor de acest fel şi constituind, fără doar şi poate, un model ce poate fi extins. Astfel, domnul Nigel Bellingham a fost plăcut impresionat de instituirea unor norme şi conduită atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, concretizate în două reglementări reunite sub titulatura de „Protecţia Copilului” şi „Codul de Comportament al Elevului la Ore” şi asumate sub semnătură. S-a apreciat chiar că oricând un asemenea sistem ar putea fi „vândut“ tuturor acelora care înţeleg utilitatea unui sistem de protecţie şi securitate ale elevului pe timpul prezenţei sale în centru, de interacţionare cu profesorii şi ceilalţi colegi, dar şi a modului în care acesta trebuie să se comporte şi să îşi respecte îndatoririle. Şi cum performanţele nu pot să fie decât o reuşită comună a profesorilor şi a elevilor, în cadrul vizitei s-au stabilit şi viitoarele colaborări privind dezvoltarea profesională continuă a corpului profesoral al centrului, inclusiv prin participarea şi în acest an la o serie de reuniuni de nivel internaţional.
Directorul centrului, Constanţa Ruşinaru (în foto, alături de domnul Nigel Bellingham), cea care a creat, a dezvoltat şi a adunat în jurul său o echipă cu aceleaşi exigenţe şi abordări educaţionale, ne spunea că, într-un fel, vizita domnului Nigel Bellingham nu s-a încheiat, fiindcă ea reprezintă punctul de plecare al unei viitoare reuniuni organizate la nivelul Consiliului Britanic din Bucureşti, în cadrul căreia vor fi promovate şi unele dintre aspectele care l-au impresionat în centrul ploieşten şi care, lăudabil, aşa cum scriam încă de la începutul acestor rânduri, pot constitui un model. Şi pentru care există, la vedere, chiar pe holul instituţiei, o „carte de vizită” care ilustrează în modul cel mai clar performanţele şi excelenţa – singurele care certifică întreaga activitate a Centrului de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti. O activitate care a primit, chiar ieri, o înaltă recunoaştere internaţională, prestigioasa Universitate Cambridge comunicând acordarea unui important trofeu, pentru performanţele obţinute în 2017, Centrului de limbi străine Belle Languages
Ploieşti, ceremonia oficială urmând să aibă loc, în luna martie, în cunoscutul centru universitar din Anglia.