Sub egida celor 25 de ani de învăţământ economic academic pe care Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti îi marchează anul acesta, astăzi va avea loc o importantă reuniune. Este vorba despre manifestarea cu tema “Direcţii de interes ale firmelor româneşti în consultanţa şi cercetarea aplicată, acordate de mediul universitar”, care se va desfăşura în sala IP6 a UPG, începând cu ora 14.00. Parteneri în organizarea acestei reuniuni ştiinţifice sunt: Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul UPG din Ploiești, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R.) – Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați- Filiala Prahova.