Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament . Numele „Agheu“ înseamnă „sărbătoare“, „cel ce sărbătoreşte“ sau „cel ce este sărbătorit“. Acesta s-a născut în Babilon, în timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani înainte de Hristos. Tânăr fiind, a mers la Ierusalim îndemnând pe Zorobabel şi pe losua preotul să reconstruiască Templul Domnului, prorocind că noul Templu va avea o cinste mai mare decât a avut Templul ridicat de Solomon: „Şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi”, zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru că Mântuitorul Hristos avea să intre în acest nou Templu. Încă din timpul vieţii sale, Sfântul Proroc Agheu a putut vedea părţi din Templul ridicat de Zorobabel.