Luiza Rădulescu Pintilie

Emoţionantă ceremonie găzduită luni, 25 septembrie, de Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti: încă o generaţie de absolvenţi ai cursurilor de limba engleză s-a alăturat celor care au obţinut certificarea internaţională a performanţelor educaţionale înregistrate, dar şi a oportunităţilor care li se deschid prin noile competenţe lingvistice dobândite. Astfel, alături de profesorii şi de părinţii lor, 20 de candidaţi care au susţinut examenele KET (Key English Test) şi PET (Preliminary English Test) au primit certificatele care confirmă oficial efortul, dorinţa de cunoaştere a fiecăruia dintre ei, dar şi prestigiul local şi naţional al Centrului de Limbi Străine Belle Languages. De altfel, acumulările, rezultatele şi performanţele înregistrate devin un liant între generaţiile de cursanţi, între acestea şi dascălii lor, dar şi între Centrul de Limbi Străine Belle Languages şi comunitatea în cadrul căreia, în timp, absolvenţii îşi vor aplica şi dezvolta competenţele. Astfel încât continuitatea şi deschiderea permanentă către noi modalităţi educaţionale, dar şi către noi beneficiari ai acestora devin la fel de importante. De aceea, ceremonia care a însemnat, simbolic, încheierea unei etape educaţionale pentru cei 20 de cursanţi a fost, în acelaşi timp, una deschizătoare de drum pentru noi generaţii de cursanţi, cu atât mai mult cu cât în această perioadă au loc, după cum ne-a confirmat directorul general al centrului, Constanţa Ruşinaru, înscrierile pentru cursurile de limba engleză şi limba germană.

Centru de Limbi Straine1

Ca urmare, deosebit de interesantă şi de utilă s-a dovedit prezentarea făcută în cadrul ceremoniei de reprezentanta British Council România – Roxana Ene, Business Development Manager în cadrul departamentului Examinations Services – privind examenele Cambridge şi IELTS susţinute în cadrul prestigioasei instituţii amintite, dar şi avantajele şi oportunităţile pe care le aduce cursanţilor de diverse vârste şi niveluri de pregătire obţinerea, în urma promovării acestor examene, a unei certificări la nivel internaţional a studiului unei limbi străine. Şi lăudabil este că, pe baza rezultatelor obţinute de cursanţii pregătiţi în cadrul Centrului de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti la examenele Cambridge şi IELTS, ce atestă pregătirea dobândită la nivel de performanţă în cadrul acestei adevărate şcoli ploieştene de studiu al limbilor străine, precum şi a participării la evenimentele organizate de British Council, această renumită organizaţie internaţională a Marii Britanii pentru relaţii culturale şi oportunităţi educaţionale va acorda centrului din Ploieşti statutul de partener, dar şi pe acela de „Centru autorizat de pregătire pentru examenele Cambridge”. Iar o primă confirmare a acestei relaţii parteneriale va avea loc în curând, sub semnul unui frumos şi interesant proiect cultural al „Lunii Literaturii Europene”, organizat de EUNIC (European Union National Institutes for Culture) România, alături de alte cunoscute instituţii partenere: Delegaţia Valonia – Bruxelles, Institutul Francez din România, Institutul Polonez din Bucureşti,Institutul Maghiar Balassi, Institutul Cultural Român,Institutul Italian de Cultură Vito Grasso şi British Council România. Astfel, grădiniţele ploieştene în care Centrul de Limbi Străine Belle Languages desfăşoară cursuri de limba engleză vor deveni în luna octombrie un tărâm de poveste, în care celor mici le vor fi prezentate povestioare specifice nivelului lor de înţelegere şi de pregătire („The Ugly Duckling” şi „Goldilocks And The Three Bears”), unităţilor de învăţământ participante fiindu-le acordate diplome.
Un frumos început de nou an şcolar la Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploieşti şi care se anunţă fructuos pentru cursanţi şi dascălii care îi pregătesc.