Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016, document care are ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranți, egalitatea de tratament, precum și exportul prestaţiilor. Documentul semnat de cele două țări stabilește că pentru calculul prestaţiilor pentru bătrâneţe, invaliditate şi urmaş se aplică principiul „pro rata temporis”, acordarea părţii de prestaţie fiind proporţională cu perioada de asigurare realizată conform legislaţiei fiecărui stat contractant. Este prevăzută totodată posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare realizate în baza legislațiilor celor două state contractante, pentru prestațiile de boală și maternitate, în cazul în care legislația unui stat contractant condiționează obținerea dreptului la prestație de realizarea perioadelor de asigurare și dacă persoana în cauză desfășoară o activitate pe teritoriul statului contractant unde a fost introdusă cererea. În cazul pensiilor de bătrâneţe, invaliditate şi de urmaş, este prevăzută posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare, în situația în care o persoană nu îndeplinește condițiile pentru obținerea unei prestații conform legislației unuia dintre cele două state contractante, precum și posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele state contractante au încheiat acorduri de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.