Cine beneficiază de ajutor pentru susținerea familiei ?

„Ce categorii de persoane pot beneficia de ajutor financiar pentru susținerea familiei și care sunt condițiile privind acordarea acestuia ?”
George Mihai, Ploiești
*  *  *

De acest ajutor financiar pot beneficia familiile fără venituri sau cu venituri reduse, care au în creştere şi îngrijire copii cu vârste de până la 18 ani şi care locuiesc împreună cu părinţii. Sunteţi eligibil pentru acest tip de asistenţă socială dacă îndepliniţi anumite condiţii referitoare la situaţia familială (componenţa familiei şi statutul social al fiecărui membru) şi situaţia materială a familiei. Pentru a primi alocaţia de îngrijire a familiei trebuie să întocmiţi un dosar pe care îl depuneţi la direcţia de asistenţă socială din primăria unde domiciliaţi. Dosarul trebuie să cuprindă o cerere şi o declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia. La stabilirea venitului net lunar al familiei, se iau în considerare toate veniturile pe care le-a realizat în luna anterioară depunerii cererii de acordare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Venitul mediu lunar/membru de familie până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei este de 530 de lei. De asemenea, dacă familia deţine în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de folosinţă, bunuri care depăşesc nivelul celor prevăzute în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.