Agenţia locală Ploieşti

Agent de securitate – 30, agent securitate și intervenție -10, agent vânzări -3, ambalator manual – 3, asistent marketing- 1, asistent medical generalist- 5, asistent resurse umane -1, barman -12, brutar – 3, bucătar- 6, bucătăreasă-1, buldoexcavatorist- 2, călcător confecţii -5, coafor -1, coafor stilist -1, cofetar -3, confecţioner – asablmblor textile -5, confecţioner asamblor articole din textile -2, confecţioner prelucrător în ind conf textie -10, consilier juridic -2, controlor calitate -7, coordonator aprovizionare-desfacere-1, corespondent comercial -4, croitor -2, dulgher -2, dulgher restaurator -5, economist -1, electrician -1, electrician în construcţii -2, electrician întreţinere şi reparaţii -5, faianţar -5, femeie de serviciu -1, fierar betonist -8, frezor/ strungar la maşina de alezat şi frezat/ operator CN -2, frizer -1, gestionar -2, imprimeur textile -1, Inginer chimist coordonare sector producţie -3, inginer constructor -1, inginer mecanic coordonare sector producţie -2, instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze -7, lucrător bucătărie -7, lucrător commercial -3, maistru lăcătuş construcții metalice -1, manager proiect -1, manichiurista -1, manipulant -16, maşinist la maşini speciale fără aşchiere -5, mecanic auto -2, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut -1, Mecanic întreţinere utilaje patiserie -2, mecanic maşini – unelte -1, menajeră -2.

Agenţia locală Câmpina

Agent vânzări -5, ajutor bucătar -1, ajutor ospătar -12, ambalator manual -4, asistent manager -2, asistent medical debutant balneofizio-terapie -1, asistent medical generalist -4, barman -4, barman preparator- 2, bibliotecar -1, brutar -2, camerista -11, casier- 3, chimist- 1, cofetar/patiser -2, confecţioner asamblor articole textile -30, contabil -1, controlor calitate -6, controlor tehnic calitate -3, director tehnic -1, dulgher -42, electrician -1, electrician întreţinere şi reparaţii -3, femeie de serviciu -6, fierar -40, fierar betonist – 1, frezor dantura cilindrică şi conica -2, frezor universal -5, gaterist la tăiat buşteni -1, găuritor filetator -3, gestionar -2, gipsar -40, honuitor-rodor-lepuitor -3, infirmiera -5, inginer mechanic -2, inginer proiectant -1, inginer tehnolog -1, inginer tehnolog prelucrări mecanice -3, inspector resurse umane -1, instalator încălzire centrală şi gaze -4, instalator reţele termice şi sanitare -1, îngrijitor cabana -2, laborant chimist -2, laborant determinări fizico-chimice -1.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Coafor -1, mercantizor-3, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte -5, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale -2, maistru în industria textilă şi pielărie -2, controlor calitate industria confecţiilor textile -5, modelier confecţii -4, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze -1, muncitor -3, brutar -1, dulgher -2, fierar -2, zidar -2, muncitor necalificat – 32, tâmplar universal -20, lăcătuş mecanic -3, electrician -1, şofer autocamion mare tonaj -1, sudor -1.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.