În ce situații decide instanţa măsura plasamentului familial pentru un copil?

„Aș dori să știu în ce situații instituie instanța măsura plasamentului familial pentru un copil lipsit de ocrotirea părintelui/părinţilor.”
Oana Marinescu, Ploiești
*  *  *
Plasamentul familial constă în încredințarea unui copil unei persoane sau familii, alta decât părintii biologici. Măsura plasamentului familial se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului dacă nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, sau în situaţia când se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către D.G.A.S.P.C. Împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de plasament familial vor fi verificate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie de către managerul de caz/responsabilul de caz care are în evidenţă cazul. În scopul îndeplinirii acestei obligaţii, managerul de caz/responsabilul de caz se va deplasa trimestrial sau ori de câte ori este nevoie atât la domicililul familiei substitutive, cât şi la domiciliul familiei naturale, pentru a constata dacă împrejurările s-au modificat şi pentru a reevalua situaţia ambelor familii. Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Biroului Management de Caz pentru Copii din structura D.G.A.S.P.C. Prahova din Ploieşti, şos. Vestului nr. 14-16, camerele 117 și 118, etajul 1, telefon/fax: 0244.586.100; 0244.511.400, int.215 sau 245, e-mail: dgaspcph@yahoo.com.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă
nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.