Agenţia locală Ploieşti

Administrator rețea -1 post, agent de securitate -28, agent securitate şi intervenţie -10, agent vânzări -4, ajutor bucătar -6, ambalator manual -3, asistent logistică -1, asistent marketing -1, barman -1, brutar -3, bucătar- 7, călcător confecţii -5, constructor de case -1, controlor calitate -7, corespondent comercial -4, croitor -2, dulgher-6, dulgher restaurator -5, electrician de întreţinere în construcţii -2, electrician în construcţii -3, electrician întreţinere şi reparaţii -5, faianţar -7, femeie de serviciu -2, fierar betonist -8, frezor/ strungar la maşina de alezat şi frezat/ operator CN-2, gestionar -2, grătaragiu -1, inginer autovehicule rutiere -1, inginer chimist 1, inginer constructor -2, inginer industria alimentară -1, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze -7, instalator sanitare -1, lăcătuş confecţii metalice -5, lăcătuş construcţii metalice -11, lăcătuş, operator maşini de debitat -4, manager proiect -1, manipulant-6, maşinist (maşină pavele) -2, maşinist la maşini speciale fără aşchiere -5, menajeră -2, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut -1, operator CNC -5, operator facturare-1, operator instalaţie sortare şi reciclare deşeuri menajere -1, operator la maşini unelte semiautomate şi automate -1, operator maşini comandă numerică -5, operator maşini unelte -3, ospătar -7, pregătitor lansator confecţii -1, presator metale la rece -3, proiectant inginer construcţii -1, proiectant instalaţii -1, recepţioner -1, sablator -1, șef de sală restaurant -2, șofer autoturisme -2, șofer maşină mare tonaj -5, șofer tir -1, spălător vehicule -1.

Agenţia locală Câmpina

Afumător carne – 1 post, ajutor ospătar -10, ambalator manual -1, asistent manager -2, barman -3, brutar -2, bucătar -16, cameristă (menajeră pensiune)-1, cameristă -9, cameristă hotel -2, carmangier -2, casier -4, casier parcare -2, chimist -1, confecţioner asamblor articole textile -20, consilier achiziţii publice -1, consilier clasa I grad superior la Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari -1, contabil -3, controlor tehnic calitate -3, coordonator programare-expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene -1, director tehnic -1, dispecer -1, dulgher -16, electrician -5, electrician întreţinere şi reparaţii -3, electronist -5, facturist -2, femeie de serviciu -5, fierar -10, fierar betonist -5, frezor dantură cilindrică şi conică -2, frezor universal -5, funcţionar economic -1, gaterist la tăiat buşteni -1, găuritor filetator -3, gestionar -2, inginer mecanic – 2, inginer proiectant -1, inginer tehnolog -1, inginer tehnolog prelucrări mecanice -3, instalator -1, instalator încălzire centrală şi gaze -4.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Agent comercial -11, ambalator manual -2, asistent maInstalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze -1 post, muncitor -3, brutar-1, dulgher -2, fierar -2, zidar -2, muncitor necalificat -2, şofer autocamion mare tonaj-1, sudor -1, lăcătuş -1, strungar -3, vânzător -1, şofer automacaragiu -3, spălător vehicule -2, vânzător -1, ospătar -6, bucătar -2, ajutor bucătar -4, cameristă -2, recepţioner -2, strungar -2, şofer categoria B,C,E -5, şofer categoria C -5, manager de zonă -1, electrician de întreţinere şi reparaţii -1, manager de zonă -2, economist în economie generală -1.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.