Funcționarii și alți angajați ai instituțiilor publice românești care vor mai solicita firmelor private și persoanelor fizice să-și pună ștampile pe declarații, cereri sau alte documente vor fi sancționați disciplinar, potrivit unei ordonanțe de urgență a Guvernului.
”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale”, prevede Ordonanța de Urgență 49/2017, adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial.
Actul normativ, care urmează să intre în vigoare la finalul lunii iulie, modifică astfel Ordonanța 17/2015.