Mari contribuabili – buni de plată în urma unor controale ANAF

Potrivit unui comunicat al ANAF, citat de Agerpres, inspectorii fiscali au controlat 44 de mari contribuabili, în urma neregulilor găsite stabilindu-se ca aceştia să plătească sume suplimentare de plată în valoare de peste 275 de milioane de lei. „În timpul controlului s-au încasat deja peste 19 milioane de lei, iar în perioada imediat următoare, la termenele de plată stabilite în deciziile de impunere și prin accesarea unor facilități fiscale prevăzute de OUG 44/2015, se estimează a se încasa încă 60 de milioane de lei. Pentru diferențele de sume stabilite suplimentar, contribuabilii verificați și-au manifestat intenția de a solicita facilitățile oferite de Codul de procedură fiscală – eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale”, se mai precizează în comunicatul ANAF.

OSIM sprijină financiar brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate

Site-ul Infolegal.ro anunţă că Guvernul a adoptat un memorandum de încadrare în politicile economico-financiare ale statului român a sprijinului financiar acordat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate. Fondul pentru sprijinirea brevetării invențiilor este aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al OSIM și nu va depăși suma de 200.000 de euro într-un an. Alocarea anuală a ajutorului se face conform instrucțiunilor emise de OSIM, care prevăd eșalonarea unei cote anuale, pentru perioada 2017-2020. Pot beneficia de acest sprijin financiar următoarele categorii:persoanele fizice române cu un venit brut mediu lunar, în ultimele 12 luni, mai mic de 10 ori decât media venitului brut, şi persoanele juridice române din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii. Măsura stimulează mediul de afaceri românesc pentru a valorifica potențialul inovativ de care dispune.