N. D.

Ceea ce le recomandase oierilor cu ceva vreme în urmă ministrul Agriculturii, şi anume să nu mai arunce lâna colectată de la animale, ci s-o păstreze, pentru că vor primi subvenţii, a devenit certitudine. Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova a anunţat că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 500 din 17 iulie 2017, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg lână comercializată. Banii vor fi asiguraţi de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute pe anul 2018, adică 36 de milioane lei, la nivel naţional. Beneficiari ai acestei scheme de ajutor de minimis sunt crescătorii de animale care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor, respectiv persoanele fizice care au atestat de producător valabil până la data plății ajutorului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice. “Beneficiarii trebuie să deţină o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii. Primul pas pe care trebuie să îl întreprindă crescătorii de ovine este depunerea unei cereri de înscriere în Registrul unic, tipizată, pe care o găsesc la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova. La cerere se vor atașa următoarele documente: copie B.I./C.I. pentru solicitant persoană fizică; copie B.I./C.I. + copie certificat de înregistrare Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru solicitant persoană juridică; dovadă cont activ bancă / trezorerie; document care atestă că exploatația de ovine este identificată și înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor. Înscrierea beneficiarilor în programul amintit se poate face până pe data de 26 august 2017. Al doilea pas pe care trebuie să îl facă solicitanții înregistrați în Registrul unic este depunerea de documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute în perioada 1 iulie 2017 – 1 iulie 2018, respectiv factură/ fila/ filele din carnetul de comercializare”, au anunţat reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţană Prahova. S-a mai menţionat că derularea acestui program de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii se face prin direcţiile pentru agricultură judeţene, iar sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranşă anuală. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual (2018) şi în cele două exerciţii financiare precedente (2016, 2017).
Legat de utilitatea acestui program, reprezentanţii instituţiei menţionate au mai adăugat: “În paralel cu derularea acestui program, se va pune accent şi pe identificarea celor mai eficiente modalități de colectare, prelucrare și valorificare a lânii. Astfel, se vor identifica acolo unde există, se vor moderniza sau se vor construi: depozite unde lâna este colectată şi balotată pentru valorificare; centre de prelucrare a lânii în vederea includerii acesteia în producţia materialelor izolatoare pentru construcţii, cu scopul de a înlocui polistirenul şi vata minerală, precum și ca materie primă în industria ușoară – articole de îmbrăcăminte, covoare și alte tipuri de produse textile”.