F.T.

Programul Național prin care apicultorii primesc sprijin pentru îmbunătățirea producției și comercializarea produselor apicole va fi continuat în perioada 2017-2019. Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care s-a stabilit ca Programul National prin care apicultorii primesc sprijin pentru îmbunătăţirea producţiei de miere va fi continuat şi în perioada 2017 – 2019. Conform Infolegal, fondurile pentru apicultori vor fi distribuite astfel: pentru anul 2017 va fi alocată suma de 32,542 milioane lei;pentru anul 2018 va fi alocată suma de 32,542 milioane lei; pentru anul 2019 va fi alocată suma de 32,542 milioane lei;
Din valoarea totală a sprijinului financiar, 50% reprezintă sprijin UE, 50% din bugetul național. Scopul de bază al Programului este îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin sprijinirea apicultorilor pentru achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: măturător, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.