Deputat PSD Rodica Paraschiv

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a stabilit ziua de 23 iunie ca Zi a Administraţiei Publice. S-a dorit astfel sărbătorirea valorii administraţiei publice în slujba comunităţii, recunoaşterea rolului funcţionarilor publici şi contribuţiei acestora la procesul de dezvoltare a societăţii.
S-au pus astfel bazele unui schimb de experienţă real cu privire la rolul administraţiei publice în implementarea obiectivelor convenite la nivel internaţional, inclusiv a celor cuprinse în Declaraţia Mileniului.
Declaraţia Mileniului a fost adoptată de 191 de ţări, printre care şi România, şi este agenda globală în domeniul dezvoltării, convenită printr-un acord încheiat la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii. În acest scop este organizat şi Forumul de Dezbatere, care se desfăşoară anual, cu ocazia marcării acestei zile de către Departamentul Naţiunilor Unite pentru Afaceri Economice şi Sociale, care are ca scop promovarea practicilor inovatoare ale diferitelor organizaţii publice din toată lumea, care au condus la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
O altă motivaţie pentru marcarea acestei zile este şi încurajarea tinerilor pentru urmarea unei cariere în domeniul administraţiei publice.
În România, începând cu anul 1990 şi până în prezent, administraţia publică a trecut prin mai multe reforme având ca scop realizarea obiectivului major – satisfacerea interesului general prin acţiunea puterii publice. Or, modalitatea de îmbunătăţire a relaţiei administraţie publică – cetăţean este transparenţa decizională în administraţia publică.
Aceasta urmăreşte asigurarea unui acces mai larg la informaţiile şi la documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi asigurarea legitimităţii, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de cetăţean. Poate că, până în acest moment, nu s-a reuşit în totalitate realizarea acestui deziderat, deşi există reglementări de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Constituţia României, Legea 544/2001), dar principiul transparenţei este singurul care poate conduce la o mai mare încredere în legi şi în reglementări, din moment ce ele au fost adoptate cu directa consultare a celor interesaţi.
Încrederea în cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii cu urmări pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare între aparatul guvernamental şi societate.
În calitate de fost funcţionar şi înalt funcţionar public, urez LA MULŢI ANI! tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică, studenţilor din unităţile de învăţământ din acest domeniu şi le doresc să promoveze politici publice care să transforme principiul transparenţei decizionale în realitate.