Ce înseamnă evaluarea complexă a persoanei cu dizabilități ?

„Aș dori să știu ce presupune evaluarea complexă a persoanei cu dizabilități”.
Adriana Marinescu, Ploiești
•  •  •
Potrivit Legii nr. 292 din 2011 – Legea asistenței sociale, evaluarea complexă a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi a persoanelor vârstnice are drept scop identificarea detaliată a nevoilor persoanei şi elaborarea unui program de suport strict individualizat care conţine ansamblul de măsuri şi servicii sociale, de educaţie, medicale, de recuperare şi adaptare/readaptare necesare a fi acordate persoanei pentru facilitarea integrării/reintegrării sociale a acesteia. Procesul de evaluare complexă urmăreşte, în principal, următoarele aspecte: a) evaluarea capacităţilor fizice, mentale şi senzoriale pentru încadrarea în grade de dizabilitate, invaliditate sau dependenţă, precum şi stabilirea nivelului de afectare a autonomiei funcţionale cu privire la abilităţile de realizare a activităţilor uzuale ale vieţii zilnice, a abilităţilor de învăţare şi de adaptare la o viaţă independentă, precum şi a capacităţii de îndeplinire a cerinţelor unei profesii/ocupaţii; b) evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a asigura condiţiile necesare creşterii, îngrijirii şi educării copilului, precum şi de a realiza obligaţiile de întreţinere ce îi revin, conform legii; c) evaluarea mediului fizic şi social în care trăieşte persoana şi/sau familia; d) evaluarea gradului de inserţie sau integrare socială; e) evaluarea potenţialului persoanei de a se implica în acţiunile, programele şi serviciile de sprijinire pentru depăşirea situaţiilor de dificultate; f) evaluarea percepţiei persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilităţii şi a consecinţelor asupra siguranţei şi securităţii personale.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc  punctele dumneavoastră de vedere  în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.