N.Dumitrescu

  De modificările intrate în vigoare, luna trecută, ce vizează eliminarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), beneficiază şi un număr considerabil de pensionari prahoveni. Este vorba despre mai mult de100.000 de persoane, cărora li se adaugă alţi aproape 10.000 de vârstnici, tot din judeţ, care au fost scutiţi de impozitul aplicat asupra cuantumului pensiei, întrucât au avut venituri cuprinse între 1.101 lei şi 2000 de lei. Datele oficiale ne-au fost confirmate de către  Casa Naţională de Pensii Publice, instituţie de la care am mai aflat că, de la 1 ianuarie 2017,  de majorarea valorii punctului de pensie au beneficiat peste 200.000 de prahoveni. 

Conform unor date oficiale, solicitate de la Casa Naţională de Pensii Publice, la nivelul judeţului Prahova, începând cu luna februarie 2017, un număr de 109.252 de pensionari au beneficiat de eliminarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS). De asemenea, tot cu aceeaşi dată, 9.970 de persoane de vârsta a treia au fost scutite de la plata impozitului aplicat asupra cuantumului pensiei, întrucât au pensii cuprinse între 1.101 lei şi 2000 de lei. “Pentru un număr de 9.412 persoane – care au avut cuantumuri mai mari de 2.000 de lei – s-a aplicat impozitul de 16% numai la suma care depăşeşte plafonul de 2000”, ne-au mai menţionat reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii Publice, cărora le-am cerut amănunte în legătură cu numărul de beneficiari ai actelor legislative intrate în vigoare la începutul acestui an, care vizează în mod special pensionarii. De menţionat că, de la data de 1 februarie 2017, a intrat în vigoare proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal prin care se elimină plata CASS pentru pensii, precum şi impozitul de 16% pe venit pentru pensii sub 2000 de lei. Astfel, se poate spune că, de la începutul acestui an, persoanele de vârsta a treia se bucură de venituri ceva mai mari, având în vedere şi faptul că, de la 1 ianuarie 2017, s-a majorat valoarea punctului de pensie.
Solicitând amănunte şi în legătură cu categoriile de pensionari care au beneficiat de această ultimă majorare, de la Casa Naţională de Pensii Publice am primit următoarele date: începând cu 1 ianuarie a.c., au beneficiat de majorarea valorii punctului de pensie un număr de 204.868 de pensionari. Structura pe categorii de pensii este următoarea: 196.805 pensionari din sistemul de stat, dintre care: 146.983 de persoane au pensie pentru limită de vârstă, 595 – pensie anticipată, 2.478 – pensie anticipată parţială, 21.936 – pensie de invaliditate, 24.813 – pensie de urmaş. Acestora li se mai adaugă şi alţi 8.063 de pensionari din fostul sistem de pensii al agricultorilor.
Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Punctul de pensie crește cu 5,25% în acest an – se arată în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ce au intrat în vigoare. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei faţă de 871,7 lei cât a fost în 2016. De asemenea, conform prevederilor legale, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, şi, în consecinţă, cuantumul acestei indemnizaţii este în valoare de 734 lei. În conformitate cu legislaţia, pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat şi se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.
Nu în ultimul rând, aşa cum v-am mai informat, Mărţişorul a adus veşti bune şi pentru alţi 17.500 de prahoveni de vârsta a treia. Este vorba despre beneficiarii pensiei sociale minim garantate, al cărei cuantum a crescut, de la data de 1 Martie, de la 400 de lei, cât a fost până în prezent, la 520 de lei. Conform legii, de acest venit majorat beneficiază pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei sociale minim garantate. Acest tip de pensie a fost instituit ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei.