GUVERNUL ROMANIEI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Direcția Generala de Dezvoltare Rurala – autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 solicita sprijin in vederea informării beneficiarilor si potențialilor beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricola pentru compensarea totala sau parțială a costurilor suplimentare si a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc in Măsura 10 „Agro-mediu si clima”, Măsura 11 ”Agricultura ecologica” si Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confrunta cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

La nivelul instituțiilor implicate in elaborarea, implementarea si promovarea masurilor de mediu si clima, au fost elaborate o serie de documente informative si de ghidare, utile in accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor masuri.

Link-ul către documentele de informare publicate pe site-ul M.A.D.R. https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html.

 

 

Biroul de presa