F. T.

Nimic neobișnuit față de ultimii cinci ani: potrivit statisticii naționale întocmite de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Tribunalul Prahova s-a situat, și în 2016, pe locul trei la nivel național, din punctul de vedere al numărului de cauze soluționate de către un judecător.
Astfel, raportat la numărul mediu de 33 de magistrați cu care instanța a funcționat efectiv (față de o schemă funcțională de 54 de judecători ! încărcătura medie de cauze pe judecător a fost de 1.078. Iar în acest context, CSM menționează: “Trebuie subliniat că încărcătura medie de dosare pe judecător, înregistrată în anul anterior la Tribunalul Prahova, este net superioară mediei naționale de 723,7 cauze pe judecător”.
Per total, anul trecut, Tribunalul Prahova a avut pe rol 26.333 de cauze. Dintre acestea, au fost soluționate 15.061, rămânând pe stoc 11.172 de cauze.
De asemenea, nici la instanțele de pe raza Tribunalului Prahova situația nu a fost mai roz, cât timp, după cum se precizează într-un comunicat al instituției, “în 2016, comparativ cu anul 2015, numărul mediu de dosare pe judecător a cunoscut o creştere semnificativă la majoritatea instanțelor din circumscripţia Tribunalului Prahova, cea mai mare creştere fiind înregistrată la Judecătoria Vălenii de Munte (de la 909 de dosare la 1.211), urmată de Judecătoria Sinaia (de la 566 dosare la 791), Judecătoria Mizil (creștere de la 497 dosare la 642 cauze) şi de Judecătoria Câmpina (de la 794 dosare la 899 cauze).
Excepția de la regulă o constituie Judecătoria Ploieşti, unde, comparativ cu 2015, anul trecut s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de dosare pe judecător de la 1.497 dosare la 1.333 cauze.