Agenţia locală Ploieşti

Administrator imobile -1 post, agent securitate -1, agent vânzări-4, ajutor cofetar -1, ambalator manual -6, ambalator manual confecţii -1, arhivar-1, asistent manager logistică -1, asistent veterinar -1, bucătar -2, călcător confecţii -12, călcătoreasă -5, casier -5, cofetar-2, confecţioner -5, confecţioner asamblor articole din textile -13, confecţioner prelucrător în industria confecțiilor textile -3, confecţioner textile -33, contabil-1, dispecer -1, dulgher -8, electrician -1, electrician auto -3, electrician automatizări -1, electrician întreţinere şi reparaţii -1, electrician pram -1, faianţar -1, femeie de serviciu -1, fierar betonist -4, fochist -1, gestionar depozit -1, grafician -1, încadrator confecţii -1, inginer chimist -1, inginer construcții civile, industriale şi agricole -1, inginer economist -2, inginer energetică industrială -1, inginer industrializare -1, instalator -2, lăcătuş mecanic -11, manager proiect -1, maistru construcţii -1, menajeră-2, medic generalist – 1, operator comercial -1, operator instalaţii din centrale electrice-cazane -1, operator instalaţii din centrale electrice-turbine -1, operator introducere validare date -3, ospătar-2, patiser-1, pavator-1, paznic-9, pregătitor lansator confecţii -3, preparator de semifabricate şi preparate culinare -1, recepționer-2, recepţioner marfă -5, responsabil logistică -1, rigipsar – montator pereţi şi plafoane din gips carton -5.

Agenţia locală Câmpina

Administrator baze de date -1, agent curier -1, ajutor bucătar -1, ajutor ospătar -3, ambalator manual -5, asistent farmacie -1, asistent medical generalist – 2, asistent medical – 6, barman -2, brutar -4, bucătar -4, cameristă -14, călcătoreasă -10, contabil -1, controlor calitate -5, curier -1, dispecer -1, dulgher -2, electromecanic-1, femeie de serviciu -1, gestionar depozit-1, infirmieră -2, instalator -10, îngrijitoare bătrâni la domiciliu -1, îngrijitoare curăţenie -1, îngrijitor cabană -2, îngrijitor spaţii hoteliere -6, lăcătuş mecanic -9, manipulant mărfuri -5, maseur-1, mânuitor valori -2, mecanic auto -3, mecanic întreţinere reparaţii maşini de cusut industriale -1, muncitor brutărie -2, muncitor necalificat -9, muncitor necalificat în confecţii -30, muncitor calificat bucătărie -1, muncitor spălat vase -1, operator date -1, operator prelucrare mase plastice -5.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Coafor -1 post, specialist în domeniul calităţii -2, şef schimb -1, mercantizator -10, mecanic utilaj -1, manager de zonă -4, inginer mecanic -1, electromecanic -4, economist în comerţ şi marketing -1, director de vânzări -1, asistent manager -4, arhivar -1, agent reclamă publicitară -22, agent comercial -10, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte -6, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale -2, maistru în industria textilă şi pielărie -2, controlor calitate industria confecţiilor textile -5, modelier confecţii -4, agent vânzări -1, şofer -4.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.